Title: Elektromagnetická kompatibilita energetických zařízení
Other Titles: Electromagnetic compatibility of power equipment
Authors: Berdych, Jiří
Advisor: Laurenc, Jiří
Referee: Hromádka, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10054
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetické rušení;elektromagnetická odolnost;zkouška odolnosti;zdroj rušení;zkušební úroveň;funkční kritéria
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;electromagnetic interference;electromagnetic susceptibility;immunity test;source of interference;test level;functional criteria
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na elektromagnetickou kompatibilitu energetických zařízení, popisuje rušivé jevy působící v těchto zařízeních a principy zjišťování jejich elektromagnetické odolnosti.
Abstract in different language: This final thesis deals with electromagnetic compatibility of energy systems. The thesis describes disturbing influences in energy systems and also the principles of determining of electromagnetic susceptibility.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Jiri Berdych.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
053373_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,85 kBAdobe PDFView/Open
053373_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,67 kBAdobe PDFView/Open
053373_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.