Název: Elektromagnetická kompatibilita energetických zařízení
Další názvy: Electromagnetic compatibility of power equipment
Autoři: Berdych, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Laurenc, Jiří
Oponent: Hromádka, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10054
Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetické rušení;elektromagnetická odolnost;zkouška odolnosti;zdroj rušení;zkušební úroveň;funkční kritéria
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic compatibility;electromagnetic interference;electromagnetic susceptibility;immunity test;source of interference;test level;functional criteria
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na elektromagnetickou kompatibilitu energetických zařízení, popisuje rušivé jevy působící v těchto zařízeních a principy zjišťování jejich elektromagnetické odolnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This final thesis deals with electromagnetic compatibility of energy systems. The thesis describes disturbing influences in energy systems and also the principles of determining of electromagnetic susceptibility.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Jiri Berdych.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053373_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053373_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053373_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.