Title: Návrh a modelování reluktančního motoru s permanentními magnety
Other Titles: Design and model of reluctance motor with permanent magnets
Authors: Pavlíček, Karel
Advisor: Pánek, David
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10056
Keywords: reluktanční motor;permanentní magnety;modelování elektromagnetického pole;metoda konečných prvků;flux switching permanent magnet
Keywords in different language: reluctance motor;permanent magnets;electromagnetic field modelling;finite element method;flux switching permanent magnet
Abstract: Cílem diplomové práce je navrhnout a numericky modelovat reluktanční motor s permanentními magnety ve statoru. Hlavní části práce předchází rešerše současné problematiky reluktančních motorů a možností užití permanentních magnetů v této oblasti. Stěžejní částí práce je základní návrh stroje a především počítačové modelování jeho magnetického pole pomocí metody konečných prvků v programu Agros2D. Simulace má za úkol ověřit principiální funkčnost zařízení a ukázat rozložení magnetického pole ve stroji. V závěru jsou diskutovány a shrnuty výsledky simulace. K práci je přiložen výkres navrženého a simulovaného stroje.
Abstract in different language: The goal of this Master's thesis is to design and numerically model the reluctance motor with permanent magnets in the stator. At first, the research of contemporary reluctance motors and possibility of permanent magnets application in it is made. The main part of the thesis is the basic design of the machine and the computer modelling of its magnetic field using the finite element method in the program called Agros2D. The simulation is supposed to verify device working principle and show magnetic field distribution within the machine. The simulation results are summarized and discussed in the conclusion. The designed machine drawing is enclosed in the Appendix.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Karel_Pavlicek.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open
053375_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,13 kBAdobe PDFView/Open
053375_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,01 kBAdobe PDFView/Open
053375_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce297,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.