Název: On-line a off-line diagnostika servopohonů na JETE
Další názvy: On-line and off-line diagnostics of servo-actuators at JETE
Autoři: Bronec, Petr
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Pihera, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10059
Klíčová slova: servopohony;diagnostika;jaderná elektrárna;servomotor;on-line;off-line;porucha;moment
Klíčová slova v dalším jazyce: actuators;diagnostics;nuclear power plant;servomotor;on-line;off-line;fault;torque
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na on-line a off-line diagnostiku servopohonů v Jaderné elektrárně Temelín. Úvodní část je věnována obecné diagnostice a poté diagnostice malých a středních strojů. Uvádím zde základní přehled metod používaných v diagnostice těchto strojů. Stručně popisuji také rozdíl mezi off-line a on-line diagnostikou. Další část je zaměřena na poruchy elektricky ovládaných armatur, kterými je nutné se zabývat. Tyto poruchy se ještě dělí do dvou skupin. První skupina uvádí poruchy servopohonů a druhá skupina poruchy armatur, které jsou pomocí servomotorů ovládány. Podrobně jsou zde popsány jednotlivé závady a jejich příčiny a důsledky, které mohou nastat. Následuje návrh konkrétních kroků vedoucí k odstranění těchto poruch. V poslední části je popsána kompletní diagnostika servopohonů a vyhodnocení získaných dat.
Abstrakt v dalším jazyce: The following dissertation is focused on on-line and off-line diagnostics of Temelín nuclear power plant actuators. The opening part introduces the common diagnostics and the diagnostics of light and medium machines. I am going to present a basic overview of methods used in diagnostics of these machine types. The difference between off-line and on-line diagnostics is also going to be described in a basic way. The next part is focused on defects of electricity-based armatures, which need to be solved. These defects can be divided into following groups. The first group is focused on actuators defects. The second one specializes in armatures, which are controlled by the actuators, and it also specializes in defects of these armatures. I am going to describe these defects in a general way and I am also going to tell something about what causes these defects and what are consequences of these defects, which can occur easily. In the last part, I am going to describe the complete diagnostics of actuators and summarize collected data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
P_Bronec_DP_2013.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053378_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053378_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053378_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10059

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.