Title: On-line a off-line diagnostika servopohonů na JETE
Other Titles: On-line and off-line diagnostics of servo-actuators at JETE
Authors: Bronec, Petr
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Pihera, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10059
Keywords: servopohony;diagnostika;jaderná elektrárna;servomotor;on-line;off-line;porucha;moment
Keywords in different language: actuators;diagnostics;nuclear power plant;servomotor;on-line;off-line;fault;torque
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na on-line a off-line diagnostiku servopohonů v Jaderné elektrárně Temelín. Úvodní část je věnována obecné diagnostice a poté diagnostice malých a středních strojů. Uvádím zde základní přehled metod používaných v diagnostice těchto strojů. Stručně popisuji také rozdíl mezi off-line a on-line diagnostikou. Další část je zaměřena na poruchy elektricky ovládaných armatur, kterými je nutné se zabývat. Tyto poruchy se ještě dělí do dvou skupin. První skupina uvádí poruchy servopohonů a druhá skupina poruchy armatur, které jsou pomocí servomotorů ovládány. Podrobně jsou zde popsány jednotlivé závady a jejich příčiny a důsledky, které mohou nastat. Následuje návrh konkrétních kroků vedoucí k odstranění těchto poruch. V poslední části je popsána kompletní diagnostika servopohonů a vyhodnocení získaných dat.
Abstract in different language: The following dissertation is focused on on-line and off-line diagnostics of Temelín nuclear power plant actuators. The opening part introduces the common diagnostics and the diagnostics of light and medium machines. I am going to present a basic overview of methods used in diagnostics of these machine types. The difference between off-line and on-line diagnostics is also going to be described in a basic way. The next part is focused on defects of electricity-based armatures, which need to be solved. These defects can be divided into following groups. The first group is focused on actuators defects. The second one specializes in armatures, which are controlled by the actuators, and it also specializes in defects of these armatures. I am going to describe these defects in a general way and I am also going to tell something about what causes these defects and what are consequences of these defects, which can occur easily. In the last part, I am going to describe the complete diagnostics of actuators and summarize collected data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P_Bronec_DP_2013.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
053378_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,54 kBAdobe PDFView/Open
053378_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,47 kBAdobe PDFView/Open
053378_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.