Název: Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A
Další názvy: Regulated 0-70V/15A switching mode power supply
Autoři: Švejda, Martin
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Oponent: Hammerbauer, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10062
Klíčová slova: plný můstek;flyback;UC3842;impulzní transformátor;HCPL-316J;TMS320F28044;PS regulátor;měření napětí;měření proudu;aktivní PFC filtr
Klíčová slova v dalším jazyce: full bridge;flyback;UC3842;impulse transformer;HCPL-316J;TMS320F28044;PS regulator;measuring of voltage;measuring of current;active PFC
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na návrh a konstrukci síťového spínaného zdroje s výstupním napětím regulovatelným v rozsahu 0 až 70 V a nastavitelným proudovým omezením do 15 A. Na začátku je dle rozboru používaných koncepcí vybrána topologie plného můstku s izolovaným výstupem. Napájení tranzistorů MOSFET v můstku, měřicích a řídících obvodů obstarává pomocný zdroj topologie izolujícího blokujícího měniče, který je řízen integrovaným PWM kontrolérem UC3842 a obsahuje pět sekundárních izolovaných vícehladinových odboček. Řízení můstkového měniče zajišťuje 32-bitový digitální signálový procesor TMS320F28044 firmy Texas Instrument. Buzení tranzistorů MOSFET zprostředkovává integrovaný obvod HCPL-316J. Navržený je též aktivní PFC filtr s číslicovým řízením prostřednictvím zmíněného procesoru. V rámci práce byl napsán článek na mezinárodní vědeckou konferenci EPE 2013 (Electric Power Engineering), konanou ve dnech 28. - 30. 5. 2013 v Ostravě. Název článku je: Vliv regulačního algoritmu na dynamické parametry procesorem řízeného spínaného zdroje a porovnání výpočetních rychlostí regulační smyčky. Pro určení nejvhodnějšího číslicového regulátoru navrženého zdroje jsou uvedeny tři PS regulační algoritmy, obsažené v tomto článku.
Abstrakt v dalším jazyce: The Master's thesis is focused on design and construction of a switching mode power supply with regulated output voltage 0-70 V and adjustable current limitation up to 15 A. There was chosen full-bridge converter topology provides a galvanic separation. An auxiliary power supply (Flyback converter) energizes MOSFETs in the full-bridge converter and measuring and controlling circuits. It is driven by a PWM controller UC3842 and contains five isolated secondary windings with a several voltage levels. Full bridge converter is controlled by a digital signal processor TMS320F28044 from Texas Instruments. Integrated circuits HCPL-316J are used for driving the MOSFETs in the full-bridge converter. There is also a design of an active PFC that is controlled digitally by mentioned processor. Within the writing of this paper, a contribution on The International Scientific Conference EPE 2013 (Electric Power Engineering) was written. The conference is held from May 28th to May 30th, 2013 and contribution is named: Influence of a regulation algorithm on dynamic parameters of a switch-mode power supply controlled by processor and comparison of a computation speeds of the regulation loop. Three PS regulation algorithms from this contribution are tested to determine the most advantageous digital regulator for this power supply.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Svejda.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053381_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053381_oponent.pdfPosudek oponenta práce397,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053381_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.