Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMüllerová, Evacs
dc.contributor.authorTupý, Petrcs
dc.contributor.refereeHromádka, Miroslavcs
dc.date.accepted2013-06-07cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:19Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:19Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-07cs
dc.identifier53382cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10063
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá komplexní elektromagnetickou kompatibilitou a to v úvodní části, kde jsou zmíněné zdroje a charaktery vysokofrekvenčního rušení, kde je dále navázáno na vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Dále je věnovaná pozornost analýze zkušebních postupů pro určení měření emisí anténami, kde je popsán a vysvětlen řetězec měření rušivých signálů a částí, které řetězec obsahuje, jako antény a měřicí přístroj. Následující část práce je zaměřena na analýzu zkušebních postupů pro určení odolnosti zařízení proti vysokofrekvenčnímu rušení. Zde jsou také zmíněny požadavky na prostředí a stanoviště pro měření. Závěr diplomové práce je věnován praktickému měření v bezodrazové komoře na půdě fakulty elektrotechnické v Plzni, kde byla analyzována závislost amplitudy na výšce antény pro horizontální a vertikální polarizaci.cs
dc.format113 s. (101 165 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectelektromagnetická kompatibilitacs
dc.subjectelektromagnetická odolnostcs
dc.subjectanténycs
dc.subjectměřicí přijímačcs
dc.subjectšpičkový detektorcs
dc.subjectkvazi-špičkový detektorcs
dc.subjectdetektor střední hodnotycs
dc.subjectbezodrazová komoracs
dc.titleSpecifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnostics
dc.title.alternativeSpecification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methodsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn its introductory section, the thesis is concerned with complete electromagnetic compatibility. This part discusses sources and characteristics of high-frequency noise and coupling mechanisms of a transfer of interference signals. Furthermore, this section deals with an analysis of testing procedures for measuring the noise by means of antennas. The procedure of measurement of the interference signals is explained, including the necessary equipment, such as antennas and measuring instrument. The following section of the thesis focuses on the analysis of testing procedures for determining the resistance of the equipment to high-frequency interference. In addition, this section of the thesis lists condition and location requirements for a successful measurement. The last part of the thesis is devoted to a practical measurement in a non-reflection chamber, which is one of the laboratories at the Faculty of Electrical Engineering in Pilsen. The equipment of the laboratory made it possible to analyze the dependence of the amplitude on the height of the antenna for horizontal and frontal polarization.en
dc.subject.translatedelectromagnetic compatibilityen
dc.subject.translatedelectromagnetic immunityen
dc.subject.translatedantennaen
dc.subject.translatedmeasuring receiveren
dc.subject.translatedpeak detectoren
dc.subject.translatedquasi-peak detectoren
dc.subject.translatedaverage detectoren
dc.subject.translateddead-scattering chamberen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Petr_Tupy_E11N0152P.pdfPlný text práce23,51 MBAdobe PDFView/Open
053382_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,83 kBAdobe PDFView/Open
053382_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,62 kBAdobe PDFView/Open
053382_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce261,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.