Název: Chránění transformátoru ve vlastní spotřebě JE
Další názvy: Protection of transformer in own consumption of nuclear power station
Autoři: Peterka, Milan
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Jiřičková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10065
Klíčová slova: proudová ochrana A 15 a AT 31 X1;zemní ochrana RIgx-10;elektronická digitální ochrana SPAJ 140 C;elektronická ochrana ALOX S1;digitální terminál REC 670;uživatelské prostředí PCM 600 a komunikační protokol IEC 61850
Klíčová slova v dalším jazyce: current protection A 15 and AT 31 X1;earth fault protection RIgx-10;electronic digital protection SPAJ 140 C;electronic protection ALOX S1;digital terminal REC 670;user interface PMC 600;communication protocol IEC 61850
Abstrakt: Peterka M. Využití uživatelského prostředí PCM 600 pro konfiguraci terminálů REC 670. Katedra energetiky a ekologie, Západočeská univerzita v Plzni ? Fakulta Elektrotechnická. Předložená diplomová práce se zabývá historií instrumentace ochran pro chránění transformátorů ve vlastní spotřebě jaderné elektrárny a vytvoření programu v uživatelském prostředí PCM 600.
Abstrakt v dalším jazyce: Peterka M. Usage of user interface PMC 600 for terminal REC 670 configuration. Department of Electric power engineering and Ecology, University of West Bohemia in Pilsen ? Faculty of Electrical Engineering. This thesis describes the instrumentation history of transformer protections in nuclear power plant own consumption. Also it involves description of code created with the user interface PCM 600.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Chraneni transformatoru ve vlastni spotrebe JE.pdfPlný text práce26,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053385_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053385_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053385_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10065

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.