Title: Chránění transformátoru ve vlastní spotřebě JE
Other Titles: Protection of transformer in own consumption of nuclear power station
Authors: Peterka, Milan
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Jiřičková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10065
Keywords: proudová ochrana A 15 a AT 31 X1;zemní ochrana RIgx-10;elektronická digitální ochrana SPAJ 140 C;elektronická ochrana ALOX S1;digitální terminál REC 670;uživatelské prostředí PCM 600 a komunikační protokol IEC 61850
Keywords in different language: current protection A 15 and AT 31 X1;earth fault protection RIgx-10;electronic digital protection SPAJ 140 C;electronic protection ALOX S1;digital terminal REC 670;user interface PMC 600;communication protocol IEC 61850
Abstract: Peterka M. Využití uživatelského prostředí PCM 600 pro konfiguraci terminálů REC 670. Katedra energetiky a ekologie, Západočeská univerzita v Plzni ? Fakulta Elektrotechnická. Předložená diplomová práce se zabývá historií instrumentace ochran pro chránění transformátorů ve vlastní spotřebě jaderné elektrárny a vytvoření programu v uživatelském prostředí PCM 600.
Abstract in different language: Peterka M. Usage of user interface PMC 600 for terminal REC 670 configuration. Department of Electric power engineering and Ecology, University of West Bohemia in Pilsen ? Faculty of Electrical Engineering. This thesis describes the instrumentation history of transformer protections in nuclear power plant own consumption. Also it involves description of code created with the user interface PCM 600.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chraneni transformatoru ve vlastni spotrebe JE.pdfPlný text práce26,53 MBAdobe PDFView/Open
053385_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388,04 kBAdobe PDFView/Open
053385_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,96 kBAdobe PDFView/Open
053385_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.