Název: Chvění asynchronního stroje
Další názvy: Vibrations of the induction machine
Autoři: Veselý, Josef
Vedoucí práce/školitel: Bouzek, Lukáš
Oponent: Šobra, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10066
Klíčová slova: asynchronní stroj;síla;chvění;analýza;vlastní frekvence;deformace
Klíčová slova v dalším jazyce: induction machine;force;vibration;analysis;natural frequency;deformation
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o chvění asynchronního stroje. Zohledňuje vliv sil působících na statorové jádro. Dále popisuje vliv vlastních frekvencí na konstrukční části stroje a zobrazuje modální analýzu se zobrazením deformací a vlastních tvarů při vlastních frekvencích.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the vibration induction machine. It takes into account the influence of the forces acting on the stator core. It also describes the effect of natural frequencies on the design of the machine and displays a modal analysis showing the deformation and custom shapes with natural frequencies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Josef Vesely.pdfPlný text práce7,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053386_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053386_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053386_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce347,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10066

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.