Title: Diagnostika kabelových vedení 22 kV v PREdistribuce, a.s. a vývoj poruchovosti kabelů VN za dobu používání diagnostiky částečných výbojů
Other Titles: Diagnostics of cable lines 22 kV PREdistribuce, a.s., diagnostics of HV cables failures using PD diagnostics
Authors: Křivánek, František
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Mentlík, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10067
Keywords: VN kabel;spojka;koncovka;diagnostika;částečný výboj;poruchovost;zkouška kabelů;OWTS;CDA;VLF napětí;kabelový soubor
Keywords in different language: HV cable;joint;termination;diagnostics;partial discharge;failure rate;test cables;OWTS;CDA;VLF pension;cable network
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku provozování kabelové sítě ve společnosti PREdistribuce, a.s.. Jednotlivé části se zabývají složením kabelové sítě VN, diagnostickými měřeními prováděnými v těchto sítích, zhodnocením výsledků měření a vývojem poruchovosti kabelů VN.
Abstract in different language: Presented diploma works is focused on problems operation of the cable network in the company PREdistribuce, a.s.. Individual sections deal with the composition of HV cable networks, diagnostic measurements performed in these networks, evaluation of measurement results and the development of cables failure
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Krivanek E11N0025K.pdfPlný text práce14,86 MBAdobe PDFView/Open
053387_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,02 kBAdobe PDFView/Open
053387_oponent.pdfPosudek oponenta práce463,9 kBAdobe PDFView/Open
053387_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce301,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.