Název: Diagnostika kabelových vedení 22 kV v PREdistribuce, a.s. a vývoj poruchovosti kabelů VN za dobu používání diagnostiky částečných výbojů
Další názvy: Diagnostics of cable lines 22 kV PREdistribuce, a.s., diagnostics of HV cables failures using PD diagnostics
Autoři: Křivánek, František
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Mentlík, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10067
Klíčová slova: VN kabel;spojka;koncovka;diagnostika;částečný výboj;poruchovost;zkouška kabelů;OWTS;CDA;VLF napětí;kabelový soubor
Klíčová slova v dalším jazyce: HV cable;joint;termination;diagnostics;partial discharge;failure rate;test cables;OWTS;CDA;VLF pension;cable network
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku provozování kabelové sítě ve společnosti PREdistribuce, a.s.. Jednotlivé části se zabývají složením kabelové sítě VN, diagnostickými měřeními prováděnými v těchto sítích, zhodnocením výsledků měření a vývojem poruchovosti kabelů VN.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented diploma works is focused on problems operation of the cable network in the company PREdistribuce, a.s.. Individual sections deal with the composition of HV cable networks, diagnostic measurements performed in these networks, evaluation of measurement results and the development of cables failure
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Krivanek E11N0025K.pdfPlný text práce14,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053387_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053387_oponent.pdfPosudek oponenta práce463,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053387_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce301,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10067

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.