Title: Elektrodynamické síly při tavení v indukčních pecích
Other Titles: Electrodynamic forces in induction melting furnaces
Authors: Plašil, Jiří
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rada, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10069
Keywords: indukční ohřev;teorie indukčního ohřevu;indukční kelímková pec;indukční kanálková pec;elektrodynamická síla;elektrodynamický tlak;vsázka;kontinuální lití
Keywords in different language: induction heating;theory of induction heating;induction crucible furnace;induction channel furnace;electrodynamic force;electrodynamic pressure;charge;continuous casting
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vznik a důsledky elektrodynamických sil v indukčních pecích. Popisuje teorii indukčního ohřevu a jeho využití v indukčních kelímkových a kanálkových pecích. Závěr této práce je věnován využití příznivých účinků elektrodynamických sil na vsázku v praxi.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on formation and results of electrodynamic forces in induction furnaces. It describes theory and its use in induction crucible and channel furnaces. The conclusion of the thesis is dedicated to use of beneficial effects of electrodynamic forces on charge in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Plasil_Jiri.pdfPlný text práce6,49 MBAdobe PDFView/Open
053389_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,76 kBAdobe PDFView/Open
053389_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,16 kBAdobe PDFView/Open
053389_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.