Název: Elektrodynamické síly při tavení v indukčních pecích
Další názvy: Electrodynamic forces in induction melting furnaces
Autoři: Plašil, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rada, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10069
Klíčová slova: indukční ohřev;teorie indukčního ohřevu;indukční kelímková pec;indukční kanálková pec;elektrodynamická síla;elektrodynamický tlak;vsázka;kontinuální lití
Klíčová slova v dalším jazyce: induction heating;theory of induction heating;induction crucible furnace;induction channel furnace;electrodynamic force;electrodynamic pressure;charge;continuous casting
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vznik a důsledky elektrodynamických sil v indukčních pecích. Popisuje teorii indukčního ohřevu a jeho využití v indukčních kelímkových a kanálkových pecích. Závěr této práce je věnován využití příznivých účinků elektrodynamických sil na vsázku v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on formation and results of electrodynamic forces in induction furnaces. It describes theory and its use in induction crucible and channel furnaces. The conclusion of the thesis is dedicated to use of beneficial effects of electrodynamic forces on charge in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Plasil_Jiri.pdfPlný text práce6,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053389_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053389_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053389_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10069

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.