Název: Impulsní napájecí zdroj 100W
Další názvy: Switching power supply 100W
Autoři: Köhler, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Hammerbauer, Jiří
Oponent: Konečný, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10070
Klíčová slova: Spínaný zdroj;impulsní transformátor;tlumivka;filtr;řídící obvod;usměrňovač;účinnost;výkonové ztráty
Klíčová slova v dalším jazyce: Switch mode power supply;pulse transformer;inductor;filter;control circuit;rectifier;efficiency;power losses
Abstrakt: Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout síťový impulsní napájecí zdroj o výkonu 100W včetně realizace funkčního prototypu zdroje. Práce obsahuje kompletní návrh všech dílčích obvodů, popis konstrukce a výsledky měření všech důležitých parametrů na realizovaném vzorku. V projektu je rovněž vypracován rozbor stávajícího stavu v oblasti problematiky spínaných zdrojů napájených ze sítě a vysvětleny jejich vlastnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is design the switch mode power supply with output power 100W and realize the functional prototype power supply unit. The project contains complete design of all power supply electronic circuits sections, design description and performs all necessary parameters and characteristic measurements of the prototype. This thesis contains analysis of mains powered switchmode power supplies and provides description of it's main characteristics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_prace_Kohler_E11N0020K.pdfPlný text práce5,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053391_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053391_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053391_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10070

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.