Title: Impulsní napájecí zdroj 100W
Other Titles: Switching power supply 100W
Authors: Köhler, Tomáš
Advisor: Hammerbauer, Jiří
Referee: Konečný, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10070
Keywords: Spínaný zdroj;impulsní transformátor;tlumivka;filtr;řídící obvod;usměrňovač;účinnost;výkonové ztráty
Keywords in different language: Switch mode power supply;pulse transformer;inductor;filter;control circuit;rectifier;efficiency;power losses
Abstract: Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout síťový impulsní napájecí zdroj o výkonu 100W včetně realizace funkčního prototypu zdroje. Práce obsahuje kompletní návrh všech dílčích obvodů, popis konstrukce a výsledky měření všech důležitých parametrů na realizovaném vzorku. V projektu je rovněž vypracován rozbor stávajícího stavu v oblasti problematiky spínaných zdrojů napájených ze sítě a vysvětleny jejich vlastnosti.
Abstract in different language: The aim of this thesis is design the switch mode power supply with output power 100W and realize the functional prototype power supply unit. The project contains complete design of all power supply electronic circuits sections, design description and performs all necessary parameters and characteristic measurements of the prototype. This thesis contains analysis of mains powered switchmode power supplies and provides description of it's main characteristics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_prace_Kohler_E11N0020K.pdfPlný text práce5,18 MBAdobe PDFView/Open
053391_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,16 kBAdobe PDFView/Open
053391_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,15 kBAdobe PDFView/Open
053391_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.