Title: Inteligentní a žáruvzdorné textilie a možnosti jejich využití
Other Titles: Inteligent and fireproof textiles and their application
Authors: Krasinský, Jan
Advisor: Kučerová, Eva
Referee: Blecha, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10071
Keywords: Inteligence;inteligentní materiál;inteligentní textilie;hořlavost
Keywords in different language: Intelligentsia;smart materials;intelligent textiles;flammability
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na rozbor materiálů určených k výrobě inteligentních textilií a vysvětlení důležitých parametrů žáruvzdorných textilií. Hlavním cílem je ukázat různé charakteristiky a vlastnosti materiálového základu pro výrobu inteligentních textilií. Aby bylo možné vyrobit takovou textilii, musíme k tomu použít vybrané materiály, které takové vlastnosti vykazují a o nichž se píše v této práci. Dalším diskutovaným tématem jsou žáruvzdorné textilie a materiály používané na jejich výrobu. V průběhu práce jsou pak diskutovány vhodné způsoby využití inteligentních a žáruvzdorných textilií v praxi.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the analysis of materials for the manufacture of smart textiles and explanations of important parameters refraktory textiles. The main aim is to show different characteristics and features of the base material for manufacturing of smart textiles. In order to produce such a fabric, we have to use the selected material swhich exhibit such properties as described in this diploma thesis. Another topic discussed are heat-resistant fabrics and materials used in their manufacture. In the thesis are discussed appropriate ways of intelligent textiles and refractory in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Krasinsky - E11N0023K.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
053392_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,6 kBAdobe PDFView/Open
053392_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,89 kBAdobe PDFView/Open
053392_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.