Název: Inteligentní a žáruvzdorné textilie a možnosti jejich využití
Další názvy: Inteligent and fireproof textiles and their application
Autoři: Krasinský, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Eva
Oponent: Blecha, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10071
Klíčová slova: Inteligence;inteligentní materiál;inteligentní textilie;hořlavost
Klíčová slova v dalším jazyce: Intelligentsia;smart materials;intelligent textiles;flammability
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na rozbor materiálů určených k výrobě inteligentních textilií a vysvětlení důležitých parametrů žáruvzdorných textilií. Hlavním cílem je ukázat různé charakteristiky a vlastnosti materiálového základu pro výrobu inteligentních textilií. Aby bylo možné vyrobit takovou textilii, musíme k tomu použít vybrané materiály, které takové vlastnosti vykazují a o nichž se píše v této práci. Dalším diskutovaným tématem jsou žáruvzdorné textilie a materiály používané na jejich výrobu. V průběhu práce jsou pak diskutovány vhodné způsoby využití inteligentních a žáruvzdorných textilií v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the analysis of materials for the manufacture of smart textiles and explanations of important parameters refraktory textiles. The main aim is to show different characteristics and features of the base material for manufacturing of smart textiles. In order to produce such a fabric, we have to use the selected material swhich exhibit such properties as described in this diploma thesis. Another topic discussed are heat-resistant fabrics and materials used in their manufacture. In the thesis are discussed appropriate ways of intelligent textiles and refractory in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Krasinsky - E11N0023K.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053392_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053392_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053392_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10071

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.