Title: Kompatibilita zabezpečovacího a trakčního zařízení
Other Titles: Compatibility of railway security and traction equipment
Authors: Suchánek, Petr
Advisor: Schejbal, Konstantin
Suchánek, František
Referee: Hojgr, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10073
Keywords: zabezpečovací zařízení;trakční zařízení;sdělovací zařízení;simultánní činnost;koexistence;kompatibilita;admitance;kolejový obvod;počítač náprav;neomezené připojení;nebezpečný vliv;zkratový stav
Keywords in different language: security system;traction system;communication device;simultaneous activity;coexistence;compatibility;admittance;track circuit;axle counter;unlimited connection;dangerous influence;short-circuit situation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektromagnetickou kompatibilitu zabezpečovacího a trakčního zařízení. Popisuje ohrožující a rušivé vlivy střídavé trakčnísoustavy na zabezpečovací a sdělovací vedení, obsahuje výpočet indukovaného napětí do vazebního kabelu zabezpečovacího zařízení, analýzu vzájemné součinnosti systémů vyhodnocujících volnost kolejových úseků s trakčním zařízením a přináší komplexní pohled na simultánní provoz zabezpečovacího a trakčního zařízení.
Abstract in different language: This thesis is focused on electromagnetic compatibility of security and traction devices. It describes threatening and disruptive influences of AC traction system for signaling and communication lines. It includes calculation of induced voltage in coupling security device cable; it provides analysis of systems? interaction that evaluates accessibility of tracked sections with traction devices and it presents comprehensive view on the simultaneous operation of the signaling and traction devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Suchanek_Petr_E11N0043K.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
053394_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,52 kBAdobe PDFView/Open
053394_oponent.pdfPosudek oponenta práce403,28 kBAdobe PDFView/Open
053394_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.