Název: Kompatibilita zabezpečovacího a trakčního zařízení
Další názvy: Compatibility of railway security and traction equipment
Autoři: Suchánek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Suchánek, František
Oponent: Hojgr, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10073
Klíčová slova: zabezpečovací zařízení;trakční zařízení;sdělovací zařízení;simultánní činnost;koexistence;kompatibilita;admitance;kolejový obvod;počítač náprav;neomezené připojení;nebezpečný vliv;zkratový stav
Klíčová slova v dalším jazyce: security system;traction system;communication device;simultaneous activity;coexistence;compatibility;admittance;track circuit;axle counter;unlimited connection;dangerous influence;short-circuit situation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektromagnetickou kompatibilitu zabezpečovacího a trakčního zařízení. Popisuje ohrožující a rušivé vlivy střídavé trakčnísoustavy na zabezpečovací a sdělovací vedení, obsahuje výpočet indukovaného napětí do vazebního kabelu zabezpečovacího zařízení, analýzu vzájemné součinnosti systémů vyhodnocujících volnost kolejových úseků s trakčním zařízením a přináší komplexní pohled na simultánní provoz zabezpečovacího a trakčního zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on electromagnetic compatibility of security and traction devices. It describes threatening and disruptive influences of AC traction system for signaling and communication lines. It includes calculation of induced voltage in coupling security device cable; it provides analysis of systems? interaction that evaluates accessibility of tracked sections with traction devices and it presents comprehensive view on the simultaneous operation of the signaling and traction devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Suchanek_Petr_E11N0043K.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053394_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053394_oponent.pdfPosudek oponenta práce403,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053394_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.