Title: Kvalita elektrické energie v distribučních soustavách a její vyhodnocování
Other Titles: Power quality in distribution systems and its evaluation
Authors: Nosková, Veronika
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Bureš, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10074
Keywords: distribuční soustava;provozovatel distribuční soustavy;kvalita elektrické energie;kvalita napětí;vyhlášky;normy;flikr;spolehlivost;nepřetržitost;přerušení;SAIFI;SAIDI;CAIDI
Keywords in different language: distribution system;distribution system operator;power quality;voltage quality;regulations;standards;flicker;reliability;continuity;interruption;SAIFI;SAIDI;CAIDI
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kvalitu elektrické energie v distribučních soustavách a její vyhodnocování. Praktická část řeší vyhodnocení parametrů dodávané elektrické energie a kvality napětí na vybraném distribučním území spolu s návrhem optimalizace.
Abstract in different language: This study is focused on power quality in distribution systems and its evaluation. The practical part deals with the evaluation of the parameters supplied electrical power and voltage quality of the selected distribution area along with design optimization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2013_Noskova.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
053395_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,46 kBAdobe PDFView/Open
053395_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,85 kBAdobe PDFView/Open
053395_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce312,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.