Název: Kvalita elektrické energie v distribučních soustavách a její vyhodnocování
Další názvy: Power quality in distribution systems and its evaluation
Autoři: Nosková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Bureš, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10074
Klíčová slova: distribuční soustava;provozovatel distribuční soustavy;kvalita elektrické energie;kvalita napětí;vyhlášky;normy;flikr;spolehlivost;nepřetržitost;přerušení;SAIFI;SAIDI;CAIDI
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution system;distribution system operator;power quality;voltage quality;regulations;standards;flicker;reliability;continuity;interruption;SAIFI;SAIDI;CAIDI
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kvalitu elektrické energie v distribučních soustavách a její vyhodnocování. Praktická část řeší vyhodnocení parametrů dodávané elektrické energie a kvality napětí na vybraném distribučním území spolu s návrhem optimalizace.
Abstrakt v dalším jazyce: This study is focused on power quality in distribution systems and its evaluation. The practical part deals with the evaluation of the parameters supplied electrical power and voltage quality of the selected distribution area along with design optimization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_2013_Noskova.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053395_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053395_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053395_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce312,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10074

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.