Název: Ochrana sítí NN, VN, VVN proti přepětí
Další názvy: Protection of grids LV, MV, HV against overvoltage
Autoři: Benetka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10079
Klíčová slova: přepětí;bleskojistky;Torokova trubice;omezovač přepětí;varistor;zemní lano
Klíčová slova v dalším jazyce: overvoltage;lighting arresters;Torokova tube;surge arrester;varistor;ground rope
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je vznik přepětí v našich energetických sítích a jeho působení. Snahou bude vytvořit přehledný popis jednotlivých druhů ochranných zařízení omezujících toto přepětí v daných napěťových hladinách. Práce je dále zaměřena na popis principů jejich činnosti. V poslední části práce řeší optimalizaci použití jednotlivých druhů ochran pro specifické podmínky.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is the creation of surge in our energy networks and its effects. The aim is to create a clear description of the types of protective equipment limit the surge in these voltage levels. The work is also focused on the description of the principles of thein activities. The last part deals with optimizing the use of different types of protections for specific conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Benetka_Tomas.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053400_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053400_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053400_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce260,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.