Title: Ochrana sítí NN, VN, VVN proti přepětí
Other Titles: Protection of grids LV, MV, HV against overvoltage
Authors: Benetka, Tomáš
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10079
Keywords: přepětí;bleskojistky;Torokova trubice;omezovač přepětí;varistor;zemní lano
Keywords in different language: overvoltage;lighting arresters;Torokova tube;surge arrester;varistor;ground rope
Abstract: Předmětem této diplomové práce je vznik přepětí v našich energetických sítích a jeho působení. Snahou bude vytvořit přehledný popis jednotlivých druhů ochranných zařízení omezujících toto přepětí v daných napěťových hladinách. Práce je dále zaměřena na popis principů jejich činnosti. V poslední části práce řeší optimalizaci použití jednotlivých druhů ochran pro specifické podmínky.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the creation of surge in our energy networks and its effects. The aim is to create a clear description of the types of protective equipment limit the surge in these voltage levels. The work is also focused on the description of the principles of thein activities. The last part deals with optimizing the use of different types of protections for specific conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Benetka_Tomas.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
053400_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388,36 kBAdobe PDFView/Open
053400_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,45 kBAdobe PDFView/Open
053400_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce260,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.