Název: Postup měření při garančních testech parní turbíny
Další názvy: Acceptance Tests Procedures of Steam Turbine
Autoři: Doskočil, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Tykvart, Vlastimil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10080
Klíčová slova: vnitřní termodynamická účinnost;měrná spotřeba tepla;entalpie;entropie;tlak teplota;převodník tlaku;odporové snímače;termoelektrické snímače;průtočné množství;měřicí transformátor;budící soustava;analyzátor výkonu;zvuk;hluk;akustický tlak;hladina akustického tlaku;zvukový vjem;nejistota měření
Klíčová slova v dalším jazyce: internal thermodynamic efficiency;heat rate;enthalpy;entropy;pressure;temperature;pressure transmitter;resistance thermometer;thermocouples;flow;measuring transformer;excitation system;power analyzer;sound;noise;acoustic pressure;level of acoustic pressure;sound perception;measurement uncertainty
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na postup měření hlavních parametrů pro výpočet termodynamické účinnosti a měrné spotřeby tepla parní turbíny. Zároveň zachycuje poznatky z měření elektrického výkonu na svorkách alternátoru a mimo jiné i postup měření hladiny akustického tlaku parní turbíny dle příslušných norem. Součástí diplomové práce je i výpočet nejistoty měření jednotlivých veličin, vstupujících do výpočtu účinnosti a měrné spotřeby tepla parní turbíny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the main parameters of the measurement procedure for calculation of efficiency and heat rate of steam turbines. Also reflect findings from the measurement of electrical power at the terminals of the alternator and including procedure for measuring acoustic pressure steam turbine according to relevant standards. The thesis evaluation of the uncertainty of the quantities entering into the calculation efficiency and the heat rate of steam turbines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Postup_mereni_pri_garancnich_testech_parni_turbiny.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053402_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053402_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053402_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.