Název: Přepěťové ochrany nízkého napětí
Další názvy: Overvoltage protection for low voltage equipment
Autoři: Živný, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Laurenc, Jiří
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10081
Klíčová slova: druhy ochrany;atmosférické přepětí;varistory;přepětí;provozní přepětí;kategorie přepětí;jiskřiště;spínací přepětí;bleskojistky;přepěťové ochrany;hromosvod
Klíčová slova v dalším jazyce: types of protection;atmospheric overvoltages;varistors;overvoltages;operating overvoltage;overvoltage category;spark gap;switching surges;lightning;overvoltage protection;lightning conductor
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přepěťové ochrany nízkého napětí s použitím při ochraně budov, instalací, fotovoltaických elektráren, datových i anténních zařízeních v oblasti nízkého napětí. V první části diplomové práce jsou uvedeny vybrané druhy přepětí a jejich vhodné ochrany, jak před atmosférickým přepětím, tak i před spínacím přepětím. V druhé části práce jsou uvedeny různé stupně ochran použité v instalacích nízkého napětí. Z důvodu zabránění případných škod na zařízení jsou na ochranu v instalacích nízkého napětí v dnešní době kladeny velice vysoké požadavky.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of my thesis is focuses on overvoltage protection and protection of buildings, installations, photovoltaic power, data and antenna facilities in the field of low voltage. The first section provides selected types of overvoltage protection and appropriate, both from atmospheric lightning, and before switching surges. The second part is the different degrees of protection used in low voltage installations, which are nowadays put great demands, in order to avoid any damage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zivny Jiri_Prepetove_ochrany nn.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053403_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053403_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053403_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10081

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.