Title: Přepěťové ochrany nízkého napětí
Other Titles: Overvoltage protection for low voltage equipment
Authors: Živný, Jiří
Advisor: Laurenc, Jiří
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10081
Keywords: druhy ochrany;atmosférické přepětí;varistory;přepětí;provozní přepětí;kategorie přepětí;jiskřiště;spínací přepětí;bleskojistky;přepěťové ochrany;hromosvod
Keywords in different language: types of protection;atmospheric overvoltages;varistors;overvoltages;operating overvoltage;overvoltage category;spark gap;switching surges;lightning;overvoltage protection;lightning conductor
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přepěťové ochrany nízkého napětí s použitím při ochraně budov, instalací, fotovoltaických elektráren, datových i anténních zařízeních v oblasti nízkého napětí. V první části diplomové práce jsou uvedeny vybrané druhy přepětí a jejich vhodné ochrany, jak před atmosférickým přepětím, tak i před spínacím přepětím. V druhé části práce jsou uvedeny různé stupně ochran použité v instalacích nízkého napětí. Z důvodu zabránění případných škod na zařízení jsou na ochranu v instalacích nízkého napětí v dnešní době kladeny velice vysoké požadavky.
Abstract in different language: The theme of my thesis is focuses on overvoltage protection and protection of buildings, installations, photovoltaic power, data and antenna facilities in the field of low voltage. The first section provides selected types of overvoltage protection and appropriate, both from atmospheric lightning, and before switching surges. The second part is the different degrees of protection used in low voltage installations, which are nowadays put great demands, in order to avoid any damage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zivny Jiri_Prepetove_ochrany nn.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
053403_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,47 kBAdobe PDFView/Open
053403_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,4 kBAdobe PDFView/Open
053403_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.