Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMichalík, Jancs
dc.contributor.authorPřenosil, Radekcs
dc.contributor.refereeMolnár, Jancs
dc.date.accepted2013-09-03cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:12Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:12Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-28cs
dc.identifier53405cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10083
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou řízení čtyřkvadrantové varianty proudového pulzního usměrňovače (PPU). Hlavní výhodou pulzních usměrňovačů na rozdíl od klasických tyristorových usměrňovačů, že nepůsobí rušivě na napájecí soustavu, protože při provozu odebírají sinusový proud. První část práce se zabývá popisem PPU při vedení do zátěže a rekuperaci energie. V další části práce jsou vybrány 2 řídicí struktury ? řízení s výpočtem řídicího úhlu ? pomocí matematického modelu a řízení s regulátorem fázového posunu ?. Pro tyto řídicí struktury byly sestaveny simulační modely, na kterých byla ověřena funkce jednotlivých řídicích struktur. Na závěr práce jsou porovnány výsledky simulací jednotlivých řídicích struktur.cs
dc.format30 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectjednofázový proudový pulzní usměrňovačcs
dc.subjectPPUcs
dc.subjectčtyřkvadrantová variantacs
dc.subjectrekuperacecs
dc.subjectřídicí strukturacs
dc.subjectsimulační modelcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectSimulinkcs
dc.subjectPlecscs
dc.titleRealizace řídicí struktury čtyřkvadrantového jednofázového proudového pulzního usměrňovačecs
dc.title.alternativeRealization of control of four-quadrant single phase active current-source rectifieren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma work is concerned with the four-quadrant variations of current source active rectifier (CSAR). The main advantage of current source active rectifier unlike conventional thyristor rectifiers that they are not distracting to the supply system, because in operation they draw sine wave current. The first part deals with the description of the CSAR in leading the load and during energy recuperation. In the next part are chosen 2 control structure - structure with calculated control angle ? using a mathematical model and structure with phase shift ? controller. For these control structures were compiled simulation models upon which it was tested the function of each control structure. The last part compared the results based on simulations of control structures.en
dc.subject.translatedsingle-phase current source active rectifieren
dc.subject.translatedCSARen
dc.subject.translatedfour-quadranten
dc.subject.translatedrecoveryen
dc.subject.translatedcontrol structureen
dc.subject.translatedsimulation modelen
dc.subject.translatedMATLABen
dc.subject.translatedSimulinken
dc.subject.translatedPlecsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Radek Prenosil.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
053405_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,47 kBAdobe PDFView/Open
053405_oponent.pdfPosudek oponenta práce466,76 kBAdobe PDFView/Open
053405_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce149,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.