Title: Řídicí sytém lisu BrikStarEk
Other Titles: Control Unit for BrikStarEk Press
Authors: Kratochvíl, Milan
Advisor: Fiřt, Jaroslav
Referee: Kubík, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10085
Keywords: řídící systém;automatický hydraulický lis;řízení práce lisu
Keywords in different language: control unit;automatic hydraulics press;press control operation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení vlastního řídicího systému pro lis BrikStarEk. Cílem je vyvinout jednoduché levné jednoúčelové zařízení, které nahradí několik dražších součástí stávajících lisů. Tento cíl je dán požadavkem na co nejlevnější finální lis, který zůstane plně automatický. V práci jsou postupně popsána řešení jednotlivých dílčích problémů jako výběr mikroprocesoru, zapojení analogových a digitálních vstupů a výstupů, zapojení zdrojové části, řešení jednotlivých částí programu v mikroprocesoru a nakonec zkušenosti se zkušebním provozem prvého prototypového lisu.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to design control system for BrikStarEk press. Requirements for the new design were to be still fully automatic and cheap as possible. The finally designed device is simple, low-cost and substitutes several expensive parts of existing press control system. In this thesis are also described solved issues such as selection of the microprocessor, connection of analogue and digital inputs and outputs, power source design, ideas of program code for microprocessor and finally results of first press prototype tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_BS_MK.pdfPlný text práce7,95 MBAdobe PDFView/Open
053407_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,39 kBAdobe PDFView/Open
053407_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,24 kBAdobe PDFView/Open
053407_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.