Název: Řídicí sytém lisu BrikStarEk
Další názvy: Control Unit for BrikStarEk Press
Autoři: Kratochvíl, Milan
Vedoucí práce/školitel: Fiřt, Jaroslav
Oponent: Kubík, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10085
Klíčová slova: řídící systém;automatický hydraulický lis;řízení práce lisu
Klíčová slova v dalším jazyce: control unit;automatic hydraulics press;press control operation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení vlastního řídicího systému pro lis BrikStarEk. Cílem je vyvinout jednoduché levné jednoúčelové zařízení, které nahradí několik dražších součástí stávajících lisů. Tento cíl je dán požadavkem na co nejlevnější finální lis, který zůstane plně automatický. V práci jsou postupně popsána řešení jednotlivých dílčích problémů jako výběr mikroprocesoru, zapojení analogových a digitálních vstupů a výstupů, zapojení zdrojové části, řešení jednotlivých částí programu v mikroprocesoru a nakonec zkušenosti se zkušebním provozem prvého prototypového lisu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis is to design control system for BrikStarEk press. Requirements for the new design were to be still fully automatic and cheap as possible. The finally designed device is simple, low-cost and substitutes several expensive parts of existing press control system. In this thesis are also described solved issues such as selection of the microprocessor, connection of analogue and digital inputs and outputs, power source design, ideas of program code for microprocessor and finally results of first press prototype tests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_BS_MK.pdfPlný text práce7,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053407_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053407_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053407_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10085

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.