Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTesařová, Miloslavacs
dc.contributor.authorBenetka, Lukášcs
dc.contributor.refereeHogya, Ladislavcs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:14Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:14Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-09cs
dc.identifier53409cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10087-
dc.description.abstractDiplomová práce řeší vybrané technické problémy s připojováním decentralizovaných energo-center malých výkonů do existujících rozvodných sítí. Je prezentováno řešení skutečně realizované instalace trigenerační stanice s plynovými motorgenerátory a je provedeno zhodnocení dosažených výsledků vzhledem k ekonomickému záměru investoracs
dc.format50 s. (9746 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectzátěžný úhel rotorucs
dc.subjectrovnice kývánícs
dc.subjectdynamická stabilitacs
dc.subjectkinetická energiecs
dc.subjectmetoda plochcs
dc.subjectprokluz pólůcs
dc.subjectkritický úhelcs
dc.subjectkritický čas vypnutícs
dc.subjectsynchronizační výkoncs
dc.subjectvýpadek sítěcs
dc.subjectostrovní provozcs
dc.subjectochrana ROCOFcs
dc.subjectzátěžový skokcs
dc.subjectochrana Vector shiftcs
dc.subjectabsorpční jednotkacs
dc.subjectLiBrcs
dc.subjectchladící cykluscs
dc.subjectelektrická kompresorová chladící jednotkacs
dc.subjectplynový motorgenerátorcs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjecttrigeneracecs
dc.subjectvyužití teplacs
dc.titleStudie začlenění trigenerační stanice do stávajícího systému letiště Qantas - Sydneycs
dc.title.alternativeStudy of embedding a trigeneration plant into the existing system of Qantas airport - Sydneyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis paper is focused on the specific questions regarding connection of a small embedded power centers. Adaptation of the real trigeneraton gas piston powered engines installation is presented here, folowed by an assessment of the reached results in comparison with intentions of the investor.en
dc.subject.translatedrotor load angleen
dc.subject.translatedswing equationen
dc.subject.translatedtransient stabilityen
dc.subject.translatedkinetic energyen
dc.subject.translatedequal area methoden
dc.subject.translatedpole slipen
dc.subject.translatedcritical clearing angleen
dc.subject.translatedcritical clearing timeen
dc.subject.translatedsynchronizing poweren
dc.subject.translatedloss of mainsen
dc.subject.translatedisland operationen
dc.subject.translatedROCOFen
dc.subject.translatedload stepen
dc.subject.translatedVector shiften
dc.subject.translatedabsorption chilleren
dc.subject.translatedLiBren
dc.subject.translatedcooling cycleen
dc.subject.translatedelectric compressor chilleren
dc.subject.translatedgas piston genseten
dc.subject.translatedcogenerationen
dc.subject.translatedtrigenerationen
dc.subject.translatedheat utilizationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Benetka Lukas.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
053409_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,9 kBAdobe PDFView/Open
053409_oponent.pdfPosudek oponenta práce395,09 kBAdobe PDFView/Open
053409_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.