Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožený, Jiří
dc.contributor.authorMacuroski, Živko
dc.contributor.refereeRada, Petr
dc.date.accepted2013-09-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:38Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:38Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier53410
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10088
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na vyřešení optimálního množství zbytku taveniny, při získání konstantního hodinového množství vsázky. Ohřev je vytvářen v indukční kelímkové peci. Práce je rozdělená do pěti částí. První část je věnována vzniku a dopadu elektromagnetické průzařnosti na železný materiál. V druhé části je popsána metoda ?Tavení se zbytkem?. Další část je věnována analýze přenosu a vzniku tepla při tomto tavení. Následně je určeno optimální množství zbytku taveniny. V závěrečné části jsou zhodnoceny výsledky pro praktické užití.cs
dc.format47 s (37 914 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectindukční peccs
dc.subjectelektromagnetické vlněnícs
dc.subjecttavení se zbytkemcs
dc.subjectprůzařnostcs
dc.subjectMaxwellovy rovnicecs
dc.subjecthloubka vnikucs
dc.titleTavení elektromagneticky průzařné vsázky v indukční kelímkové pecics
dc.title.alternativeMelting of electromagnetically transparent workpiece in induction crusible furnaceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on solving the optimizing amount of residual melt, at obtain a constant hourly amount of the workpiece. Heat is generated in the induction crucible furnace. Thesis is divided into five parts. The first one is focused on creation and effect of electromagnetic transparency of the ferrous material. Second part describe method of ?Melting with the rest?. Third part is devoted to the analysis of transfer and emergence at heat melting. Next, was determined the optimal amount of residual melt. Last part contains results of evaluated for practical using.en
dc.subject.translatedinduction furnaceen
dc.subject.translatedelectromagnetic wavesen
dc.subject.translatedmelting with residueen
dc.subject.translatedtransparencyen
dc.subject.translatedMaxwell´s equationsen
dc.subject.translatedskin depthen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Macuroski_Zivko.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
053410_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,97 kBAdobe PDFView/Open
053410_oponent.pdfPosudek oponenta práce403,67 kBAdobe PDFView/Open
053410_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.