Title: Testování přepěťových ochran výkonových polovodičových součástek
Other Titles: Testing of Overvoltage Protections of Power Semiconductor Components
Authors: Kalčík, Václav
Advisor: Fořt, Jiří
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10089
Keywords: Test;přepětí;testovací obvod;varistor;transil;trisil;přepěťové ochranné prvky
Keywords in different language: Test;surge test circuit varistor;transil;trisil;surge protective devices
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vytvoření testovacího obvodu a otestování funkce polovodičových součástek určených k ochraně proti přepětí, které vzniká při vypínání výkonových polovodičů.
Abstract in different language: This study is aimed at creating a test circuit and test the function of semiconductor devices designed to protect against surges that occur while switching power semiconductors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kalcik Vaclav E11N0016K.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
053411_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,8 kBAdobe PDFView/Open
053411_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,72 kBAdobe PDFView/Open
053411_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce245,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.