Title: Trh s elektrickou energií
Other Titles: Electricity Market
Authors: Škubal, Martin
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10090
Keywords: liberalizovaný trh s elektrickou energií;diagram zatížení v elektrizační soustavě;diagram regulační energie;bilance sítě
Keywords in different language: liberalized electricity market;load diagram in electricity grid;regulation energy diagram;balance grid
Abstract: Cílem této diplomové práce je přehledně popsat problematiku trhu s elektrickou energií v České republice. Tato práce v první části popisuje princip organizace trhu s elektrickou energií, následně analyzuje diagram zatížení v elektrizační soustavě, v další kapitole popisuje, jakým způsobem vznikají největší odchylky na diagramu regulační energie, a v poslední části navrhuje opatření vedoucí k minimalizaci odchylek na diagramu regulační energie.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe the issues of the electricity market in the Czech Republic. This dissertation, in the first part, describes how the organization principle of the electricity market, then analyzes the load diagram in the electricity grid, in the next chapter describes how the largest imbalances occur in the regulation energy diagram and the last part proposes measures to minimize imbalances in the diagram of regulation energy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Trh_s_elektrickou_energii.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
053412_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,13 kBAdobe PDFView/Open
053412_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,09 kBAdobe PDFView/Open
053412_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce278,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.