Název: Trh s elektrickou energií
Další názvy: Electricity Market
Autoři: Škubal, Martin
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10090
Klíčová slova: liberalizovaný trh s elektrickou energií;diagram zatížení v elektrizační soustavě;diagram regulační energie;bilance sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: liberalized electricity market;load diagram in electricity grid;regulation energy diagram;balance grid
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je přehledně popsat problematiku trhu s elektrickou energií v České republice. Tato práce v první části popisuje princip organizace trhu s elektrickou energií, následně analyzuje diagram zatížení v elektrizační soustavě, v další kapitole popisuje, jakým způsobem vznikají největší odchylky na diagramu regulační energie, a v poslední části navrhuje opatření vedoucí k minimalizaci odchylek na diagramu regulační energie.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe the issues of the electricity market in the Czech Republic. This dissertation, in the first part, describes how the organization principle of the electricity market, then analyzes the load diagram in the electricity grid, in the next chapter describes how the largest imbalances occur in the regulation energy diagram and the last part proposes measures to minimize imbalances in the diagram of regulation energy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Trh_s_elektrickou_energii.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053412_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053412_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053412_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce278,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10090

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.