Title: Vybrané práce pod napětím na hladině VN v ČEZ Distribučních službách s.r.o. a jejich vliv na spolehlivost dodávky elektrické energie
Other Titles: Selected live line working on high voltage level in CEZ Distribition Services Ltd and affect the reliability of elektricity supply
Authors: Froněk, Michal
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Žid, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10092
Keywords: SAIFI;SAIDI;CAIDI;spolehlivost dodávky elektřiny;práce pod napětím
Keywords in different language: SAIDI;SAIFI;CAIDI;reliability of electricity supply;live working
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu provádění vybraných prací pod napětím na hladině VN ve společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. na systémové ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny SAIFI, SAIDI a CAIDI.
Abstract in different language: This thesis is focused on the analysis of the implementation of selected live working at medium voltage in CEZ Distribution Services Ltd. on indicators continuity of electricity distribution SAIFI, SAIDI and CAIDI.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Michal Fronek E11N0006K.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
053414_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,58 kBAdobe PDFView/Open
053414_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,12 kBAdobe PDFView/Open
053414_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.