Název: Vybrané práce pod napětím na hladině VN v ČEZ Distribučních službách s.r.o. a jejich vliv na spolehlivost dodávky elektrické energie
Další názvy: Selected live line working on high voltage level in CEZ Distribition Services Ltd and affect the reliability of elektricity supply
Autoři: Froněk, Michal
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Žid, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10092
Klíčová slova: SAIFI;SAIDI;CAIDI;spolehlivost dodávky elektřiny;práce pod napětím
Klíčová slova v dalším jazyce: SAIDI;SAIFI;CAIDI;reliability of electricity supply;live working
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu provádění vybraných prací pod napětím na hladině VN ve společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. na systémové ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny SAIFI, SAIDI a CAIDI.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the analysis of the implementation of selected live working at medium voltage in CEZ Distribution Services Ltd. on indicators continuity of electricity distribution SAIFI, SAIDI and CAIDI.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Michal Fronek E11N0006K.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053414_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053414_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053414_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10092

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.