Název: Využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie
Další názvy: Utilization of renewable resources for electric power generation
Autoři: Červená, Martina
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Kropáček, Václav
Oponent: Bureš, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10093
Klíčová slova: obnovitelné zdroje;větrná elektrárna;větrný potenciál;předací místo;instalovaný výkon;provozovatel distribuční soustavy;ekonomická efektivnost
Klíčová slova v dalším jazyce: renewable energy resources;wind power plant;wind energy potential;the point of initial connection;electric-distribution company;economical efficiency
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu obnovitelných zdrojů v České republice se zaměřením na větrné elektrárny, zhodnocení větrného potenciálu, podmínky a způsob připojení větrné elektrárny do distribuční sítě a zhodnocení efektivnosti již připojené větrné elektrárny.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on analysis of renewable energy resources in Czech Republic with special interest on wind power plants, evaluation of wind energy potential, connecting and conditions for connection of wind power plants into distribution grid and evaluates an efficiency of already implemented wind power plant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Cervena Martina.pdfPlný text práce5,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053415_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053415_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053415_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce250,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.