Title: Využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie
Other Titles: Utilization of renewable resources for electric power generation
Authors: Červená, Martina
Advisor: Schejbal, Konstantin
Kropáček, Václav
Referee: Bureš, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10093
Keywords: obnovitelné zdroje;větrná elektrárna;větrný potenciál;předací místo;instalovaný výkon;provozovatel distribuční soustavy;ekonomická efektivnost
Keywords in different language: renewable energy resources;wind power plant;wind energy potential;the point of initial connection;electric-distribution company;economical efficiency
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu obnovitelných zdrojů v České republice se zaměřením na větrné elektrárny, zhodnocení větrného potenciálu, podmínky a způsob připojení větrné elektrárny do distribuční sítě a zhodnocení efektivnosti již připojené větrné elektrárny.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on analysis of renewable energy resources in Czech Republic with special interest on wind power plants, evaluation of wind energy potential, connecting and conditions for connection of wind power plants into distribution grid and evaluates an efficiency of already implemented wind power plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cervena Martina.pdfPlný text práce5,67 MBAdobe PDFView/Open
053415_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,55 kBAdobe PDFView/Open
053415_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,21 kBAdobe PDFView/Open
053415_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce250,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.