Název: Využití piezoelektrického jevu v praxi
Další názvy: Application of piezoelectric effect in practice
Autoři: Koukolík, Václav
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Eva
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10094
Klíčová slova: Piezoelektrické materiály;piezoelektrický jev;piezokeramika;piezoelektrika;senzory;generátory;ultrazvuk.
Klíčová slova v dalším jazyce: Piezoelectric materials;piezoelectric effect;piezoceramics;piezoelectric sensors;generators;ultrasound.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení piezoelektrických aplikací v praxi. Práce se zabývá historií, principem, používanými materiály a využitím piezoelektrik v jednotlivých aplikacích. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody použití piezoelektrických materiálů v praxi a ve stádiu výzkumu a testování.
Abstrakt v dalším jazyce: My dissertation work is focused on solution of piezoelectric application in practice. This work deals with history, principles, used materials and systems used in individual applications. In addition there are described advantages and disadvantages of individual piezoelectric materials in industry as well as in the stage of research and testing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053416_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053416_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053416_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.