Title: Analýza oteplení proudové dráhy odpojovače vvn
Other Titles: Analysis of HV disconnector current path heating
Authors: Knödl, Pavel
Advisor: Sedláček, Jan
Referee: Vostracký, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10096
Keywords: proudová dráha;metoda tepelné sítě;přestup tepla;odpojovač;oteplení;analýzy oteplení
Keywords in different language: current path;thermal network method;heat transfer;disconnector;heating;analysis of heating
Abstract: Tato diplomová práce předkládá postupný návrh proudové dráhy horizontálního odpojovače VVN pro parametry uvedené ve 4. kapitole s následnou statickou i dynamickou analýzou jejího oteplení. Analýza je provedena pomocí metody tepelné sítě. Dále se zabývá teorií sdílení tepla, oteplením vodiče při průchodu elektrického proudu, metodami pro řešení oteplení.
Abstract in different language: This thesis presents a progressive design of current path of HV horizontal disconnector for parameters mentioned in the 4th chapter followed by the static and the dynamic analysis of heating. The analysis is performed using the thermal network method. It also deals with the heat transfer theory, conductor heating by electrical current, methods for solving heating.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KNODL.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
053530_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,46 kBAdobe PDFView/Open
053530_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,21 kBAdobe PDFView/Open
053530_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce307,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.