Název: Analýza oteplení proudové dráhy odpojovače vvn
Další názvy: Analysis of HV disconnector current path heating
Autoři: Knödl, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Sedláček, Jan
Oponent: Vostracký, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10096
Klíčová slova: proudová dráha;metoda tepelné sítě;přestup tepla;odpojovač;oteplení;analýzy oteplení
Klíčová slova v dalším jazyce: current path;thermal network method;heat transfer;disconnector;heating;analysis of heating
Abstrakt: Tato diplomová práce předkládá postupný návrh proudové dráhy horizontálního odpojovače VVN pro parametry uvedené ve 4. kapitole s následnou statickou i dynamickou analýzou jejího oteplení. Analýza je provedena pomocí metody tepelné sítě. Dále se zabývá teorií sdílení tepla, oteplením vodiče při průchodu elektrického proudu, metodami pro řešení oteplení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents a progressive design of current path of HV horizontal disconnector for parameters mentioned in the 4th chapter followed by the static and the dynamic analysis of heating. The analysis is performed using the thermal network method. It also deals with the heat transfer theory, conductor heating by electrical current, methods for solving heating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_KNODL.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053530_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053530_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053530_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce307,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.