Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTesařová, Miloslavacs
dc.contributor.advisorKašpírek, Martincs
dc.contributor.authorKuliš, Jakubcs
dc.contributor.refereeMezera, Davidcs
dc.date.accepted2013-06-03cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:46Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:46Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-07cs
dc.identifier53533cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10098
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce pojednává o distribučních transformátorech. V první části práce pojednává o distribuční soustavě, základním principu, ztrátách, konstrukci a hledisek při návrhu těchto transformátorů. Je zde uvedena analýza zatížení distribučních transformátorů současného stavu s teoretickým návrhem řešení a opatření. Dále se práce zabývá problematikou regulace napětí, která je zde reprezentována výpočty a různými úvahami.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdistribuční soustavacs
dc.subjectdistribuční transformátorcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectregulace napětícs
dc.titleAnalýza zatížení a regulačních možností distribučních transformátorůcs
dc.title.alternativeAnalysis of loading and voltage control capability of distribution transformatorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with distribution transformers. The first part is concerned with a distribution system, the basic principle of a transformer, its losses, design and design considerations. There is an analysis of load of distribution transformers and current solutions. There follows the theoretical design of a transformer together with proposed improvements to the current solutions.solutions Next the work deals with the voltage control capability, both in terms of theoretical and practical calculations.en
dc.subject.translateddistribution systemen
dc.subject.translateddistribution transformeren
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedloaden
dc.subject.translatedvoltage controlen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub_Kulis.pdfPlný text práce10,04 MBAdobe PDFView/Open
053533_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce393,9 kBAdobe PDFView/Open
053533_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,6 kBAdobe PDFView/Open
053533_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce293,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.