Title: Dielektrické vlastnosti vzduchu v nehomogenním poli
Other Titles: Dielectric properties of air in inhomogenous field
Authors: Weiser, Roman
Advisor: Hromádka, Miroslav
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10100
Keywords: nehomogenní pole;elektrická pevnost;přeskokové napětí;výboje v plynech;koróna;ionizace plynu;dielektrická bariéra;hrot;deska
Keywords in different language: inhomogeneous field;dielectric strength;breakdown voltage;gas discharges;corona;gas ionization;dielectric barrier;spike;plate
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku výbojové činnosti ve vzduchu v nehomogenním elektrickém poli. Práce je rozdělena do tří kapitol, ve kterých čtenáři přibližuje teoretické i praktické znalosti z problematiky elektrických vlastností vzduchu. První část práce je zaměřena na vedení elektrického proudu v plynech a s tím spojenou výbojovou činnost. V druhé části je řešen jednoduchý matematický model nehomogenního elektrického pole tvořeným hrotem proti desce. V poslední části práce je experimentální ověření teoretických poznatků vlastností nehomogenního elektrického pole s vloženou dielektrickou bariérou a bez bariéry.
Abstract in different language: This thesis is focused on problems of the discharge activity in air in an inhomogeneous electric field. This thesis is divided into free parts in which approaches theoretical and practical knowledge in the electrical properties of air. The first part is focused on conducting electrical current in gases of which resulting discharge activity. In the second part is a mathematical model of an inhomogeneous electric field consisting of the spike against the plate. In the last chapter is an experimental verification of theoretical knowledge properties an inhomogeneous electric field with an embedded dielectric barrier and without barrier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Weiser.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
053535_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,24 kBAdobe PDFView/Open
053535_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,99 kBAdobe PDFView/Open
053535_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce296,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.