Název: Dielektrické vlastnosti vzduchu v nehomogenním poli
Další názvy: Dielectric properties of air in inhomogenous field
Autoři: Weiser, Roman
Vedoucí práce/školitel: Hromádka, Miroslav
Oponent: Martínek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10100
Klíčová slova: nehomogenní pole;elektrická pevnost;přeskokové napětí;výboje v plynech;koróna;ionizace plynu;dielektrická bariéra;hrot;deska
Klíčová slova v dalším jazyce: inhomogeneous field;dielectric strength;breakdown voltage;gas discharges;corona;gas ionization;dielectric barrier;spike;plate
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku výbojové činnosti ve vzduchu v nehomogenním elektrickém poli. Práce je rozdělena do tří kapitol, ve kterých čtenáři přibližuje teoretické i praktické znalosti z problematiky elektrických vlastností vzduchu. První část práce je zaměřena na vedení elektrického proudu v plynech a s tím spojenou výbojovou činnost. V druhé části je řešen jednoduchý matematický model nehomogenního elektrického pole tvořeným hrotem proti desce. V poslední části práce je experimentální ověření teoretických poznatků vlastností nehomogenního elektrického pole s vloženou dielektrickou bariérou a bez bariéry.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on problems of the discharge activity in air in an inhomogeneous electric field. This thesis is divided into free parts in which approaches theoretical and practical knowledge in the electrical properties of air. The first part is focused on conducting electrical current in gases of which resulting discharge activity. In the second part is a mathematical model of an inhomogeneous electric field consisting of the spike against the plate. In the last chapter is an experimental verification of theoretical knowledge properties an inhomogeneous electric field with an embedded dielectric barrier and without barrier.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Weiser.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053535_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053535_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053535_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce296,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.