Název: Eliminace elektromagnetického rušení stíněním
Další názvy: Elimination electromagnetic disturbace via shielding
Autoři: Huněk, Petr
Vedoucí práce/školitel: Laurenc, Jiří
Oponent: Martínek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10101
Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita;elektrostatický výboj;rušení;odolnost;účinnost stínění;měřicí metody;stínící kryt;vlnovod
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic compatibility;electrostatic discharge;interference;immunity;shielding effectiveness;measuring methods;shielding cover;waveguide
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zjištění možností eliminace elektromagnetického rušení pomocí různých druhů stínění. V následujících kapitolách je popsán obecný princip fungování elektromagnetické kompatibility. Dále zde lze nalézt informace o zdrojích rušivých signálů a způsobech omezení rušení převážně pomocí stínění. V neposlední řadě jsou zde popsány způsoby měření elektromagnetické kompatibility a výsledky provedených měření.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses is focused on elimination of electromagnetic interference trough various types of shielding. The following chapters are describing the general operating principle of electromagnetic compatibility. Furthermore you can find here information about the sources of interfering signals and ways how to reduce interference mainly by shielding. Next, there are described methods of measuring the electromagnetic compatibility and the results of my measurements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eliminace elektromagnetickeho ruseni stinenim.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053536_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053536_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053536_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce259,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10101

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.