Title: Eliminace elektromagnetického rušení stíněním
Other Titles: Elimination electromagnetic disturbace via shielding
Authors: Huněk, Petr
Advisor: Laurenc, Jiří
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10101
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;elektrostatický výboj;rušení;odolnost;účinnost stínění;měřicí metody;stínící kryt;vlnovod
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;electrostatic discharge;interference;immunity;shielding effectiveness;measuring methods;shielding cover;waveguide
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zjištění možností eliminace elektromagnetického rušení pomocí různých druhů stínění. V následujících kapitolách je popsán obecný princip fungování elektromagnetické kompatibility. Dále zde lze nalézt informace o zdrojích rušivých signálů a způsobech omezení rušení převážně pomocí stínění. V neposlední řadě jsou zde popsány způsoby měření elektromagnetické kompatibility a výsledky provedených měření.
Abstract in different language: The master theses is focused on elimination of electromagnetic interference trough various types of shielding. The following chapters are describing the general operating principle of electromagnetic compatibility. Furthermore you can find here information about the sources of interfering signals and ways how to reduce interference mainly by shielding. Next, there are described methods of measuring the electromagnetic compatibility and the results of my measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliminace elektromagnetickeho ruseni stinenim.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
053536_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,11 kBAdobe PDFView/Open
053536_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,36 kBAdobe PDFView/Open
053536_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce259,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.