Název: Energetická bilance Elektrárny Tisová - technologický celek ETI1
Další názvy: Energy balance of Tisová Power Station - technological unit ETI1
Autoři: Petera, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Schejbal, Konstantin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10102
Klíčová slova: fluidní spalování;fluidní uzávěr;cyklon;impeler
Klíčová slova v dalším jazyce: fluidized bed combustion;boiler;cyclone;impeller
Abstrakt: Předkládaná práce je zaměřena na klasickou elektrárnu Tisová ETI I. Práce je rozdělena do čtyř částí; první se zabývá popisem technologického celku ETI I a výpočtovým schématem parovodního okruhu. V druhé části je provedena kompletní energetická bilance; paliv, výroby a dodávky elektřiny, výroby a dodávky tepla. V třetí části je popsán seznam s označením vstupních a vypočtených veličin pro energetickou bilanci. Čtvrtá část práce zhodnocuje současný stav zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on conventional power plant Tisova ETI I. The work is divided into four parts: the first deals with the description of the technological unit ETI I and computational scheme steam-water circuit. The second part is a complete energy balance of fuel, production and supply of electricity, production and supply heat. In the third section there is described the list labeled input and calculated values for the energy balance. The fourth part assesses the current state of the device.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Jiri_Petera.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053537_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053537_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053537_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce256,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10102

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.