Title: Energetická bilance Elektrárny Tisová - technologický celek ETI1
Other Titles: Energy balance of Tisová Power Station - technological unit ETI1
Authors: Petera, Jiří
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Schejbal, Konstantin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10102
Keywords: fluidní spalování;fluidní uzávěr;cyklon;impeler
Keywords in different language: fluidized bed combustion;boiler;cyclone;impeller
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na klasickou elektrárnu Tisová ETI I. Práce je rozdělena do čtyř částí; první se zabývá popisem technologického celku ETI I a výpočtovým schématem parovodního okruhu. V druhé části je provedena kompletní energetická bilance; paliv, výroby a dodávky elektřiny, výroby a dodávky tepla. V třetí části je popsán seznam s označením vstupních a vypočtených veličin pro energetickou bilanci. Čtvrtá část práce zhodnocuje současný stav zařízení.
Abstract in different language: The present work is focused on conventional power plant Tisova ETI I. The work is divided into four parts: the first deals with the description of the technological unit ETI I and computational scheme steam-water circuit. The second part is a complete energy balance of fuel, production and supply of electricity, production and supply heat. In the third section there is described the list labeled input and calculated values for the energy balance. The fourth part assesses the current state of the device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jiri_Petera.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
053537_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,89 kBAdobe PDFView/Open
053537_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,37 kBAdobe PDFView/Open
053537_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce256,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.