Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVeleba, Jan
dc.contributor.authorVykuka, Roman
dc.contributor.refereeRaková, Lenka
dc.date.accepted2013-05-31
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:57Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-09
dc.identifier53540
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10105
dc.description.abstractPráce se zabývá kontingenční analýzou jako nástrojem pro vyhodnocení bezpečnosti provozu přenosových soustav. Popisuje způsoby provádění kontingenční analýzy opakovaným výpočtem chodu soustavy Newton-Raphsonovou a Fast-Decoupled metodou a dále pomocí citlivostních faktorů. Tyto dva principy jsou porovnány z hlediska přesnosti obdržených výstupů a rychlosti výpočtu. Podstatná část práce je věnována samotnému výpočtu chodu soustavy, akceleraci a stabilizaci numerických metod. Dále jsem pomocí softwaru vytvořeného v rámci této diplomové práce provedl případové studie tří elektrizačních soustav, u kterých jsem vyhodnotil nejslabší místa z hlediska kritéria N-1 a navrhl vhodná nápravná opatření vedoucí k jejich redukci.cs
dc.format86 s. (96 520 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkontingenční analýzacs
dc.subjectpřenosová soustavacs
dc.subjectřešení chodu soustavycs
dc.subjectcitlivostní faktorycs
dc.subjectvýpočet transferu činného výkonucs
dc.subjectNewton-Raphsonova metodacs
dc.subjectfast-decoupled metodacs
dc.subjectadmitanční maticecs
dc.subjectkritérium N-1cs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectSciPycs
dc.subjectNumPycs
dc.titleKontingenční analýza pro bezpečný provoz přenosových soustavcs
dc.title.alternativeContingency Analysis for Secure Operation of Transmission Power Systemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.embargo2018-05-09
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the contingency analysis for security evaluation of transmission power systems. Both the Newton-Raphson and Fast-Decoupled power flow methods along with sensitivity factors are comprehensively described. These two methods are mutually compared in terms of solution accuracy and computation time. Main part of this thesis concentrates on the power flow analysis and both acceleration and numerical stabilization techniques of power flow methods. Using the author-developed software, three case studies of transmission power systems were performed in detail to locate their weakest points during sets of contingencies. Suitable remedial actions to satisfy N-1 criterion were designed for eliminating these critical scenarios.en
dc.subject.translatedcontingency analysisen
dc.subject.translatedtransmission power systemen
dc.subject.translatedpower flowen
dc.subject.translatedsensitivity factorsen
dc.subject.translatedline outage distribution factoren
dc.subject.translatedpower transfer distribution factoren
dc.subject.translatedcalculation of active power transferen
dc.subject.translatedNewton-Raphson methoden
dc.subject.translatedfast-decoupled methoden
dc.subject.translatedadmittance matrixen
dc.subject.translatedN-1 criterionen
dc.subject.translatedPythonen
dc.subject.translatedSciPyen
dc.subject.translatedNumPyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
053540_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce436,13 kBAdobe PDFView/Open
053540_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,84 kBAdobe PDFView/Open
053540_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce268,42 kBAdobe PDFView/Open
R_Vykuka_DP_2013.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.