Title: Možnosti snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní standard
Other Titles: Possibilities of Energy Intensity Reduction of a Tower Block to Low-Energy/Passive Standard
Authors: Křesina, Michal
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Plecháč, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10107
Keywords: průkaz energetické náročnosti budovy;nízkoenergetický standard;pasivní standard;panelový dům;vzduchotechnická soustava;solární systém;rekuperace vzduchu;nucené větrání;ekonomické hodnocení;Atrea;Brilon
Keywords in different language: energy performance of building;low energy standard;passive standard;prefabricated house;HVAC system;solar system;air recovery;forced ventilation;economic evaluation;Atrea;Brilon
Abstract: Předkládaná diplomová práce je v první části zaměřena na průkaz energetické náročnosti budovy. Druhá část se zabývá možnostmi snížení energetické náročnosti reálného objektu, kterým je panelový dům. Třetí část ekonomicky hodnotí jednotlivé možnosti pro snížení energetické náročnosti panelového domu a vybírá tu, která je ekonomicky nejvýhodnější. Poslední část této práce se zabývá doporučeními pro praxi.
Abstract in different language: This thesis is divided into four parts. The first part is focused on the energy performance of buildings in general. The second part of this work is aimed at the possibilities of reduction in energy intensity of the concrete building which is the real prefabricated house. The third part analyzes various options for reduction in energy intensity of this prefabricated house and chooses the most economically advantageous one. The final part deals with the recommendations for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Kresina.pdfPlný text práce35,54 MBAdobe PDFView/Open
053542_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce408,97 kBAdobe PDFView/Open
053542_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,02 kBAdobe PDFView/Open
053542_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce327,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.