Název: Možnosti snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní standard
Další názvy: Possibilities of Energy Intensity Reduction of a Tower Block to Low-Energy/Passive Standard
Autoři: Křesina, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Plecháč, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10107
Klíčová slova: průkaz energetické náročnosti budovy;nízkoenergetický standard;pasivní standard;panelový dům;vzduchotechnická soustava;solární systém;rekuperace vzduchu;nucené větrání;ekonomické hodnocení;Atrea;Brilon
Klíčová slova v dalším jazyce: energy performance of building;low energy standard;passive standard;prefabricated house;HVAC system;solar system;air recovery;forced ventilation;economic evaluation;Atrea;Brilon
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je v první části zaměřena na průkaz energetické náročnosti budovy. Druhá část se zabývá možnostmi snížení energetické náročnosti reálného objektu, kterým je panelový dům. Třetí část ekonomicky hodnotí jednotlivé možnosti pro snížení energetické náročnosti panelového domu a vybírá tu, která je ekonomicky nejvýhodnější. Poslední část této práce se zabývá doporučeními pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into four parts. The first part is focused on the energy performance of buildings in general. The second part of this work is aimed at the possibilities of reduction in energy intensity of the concrete building which is the real prefabricated house. The third part analyzes various options for reduction in energy intensity of this prefabricated house and chooses the most economically advantageous one. The final part deals with the recommendations for practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michal_Kresina.pdfPlný text práce35,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053542_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce408,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053542_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053542_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce327,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.