Title: Napěťové a proudové poměry na venkovním vedení pro různé harmonické
Other Titles: Voltage and current condition on the HV transmission lines owing to overharmonics
Authors: Pero, Martin
Advisor: Mühlbacher, Jan
Noháč, Karel
Referee: Schejbal, Konstantin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10108
Keywords: venkovní vedení;proudové poměry;vyšší harmonické;nabíjecí proud;zkrat;DYNAST;napěťové poměry
Keywords in different language: overhead lines;currents ratios;over harmonics;charging current;short-circuit;DYNAST;voltage ratios
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá proudovými a napěťovými poměry na venkovním vedení 22 kV, které je postiženo účinky vyšších harmonických proudů a napětí. Práce se též zabývá poměry v soustavě při vzniku zkratu u jednoho z odběrů.
Abstract in different language: This thesis deals with the current and voltage ratios on outside power line 22 kV, which is affected by the effects of overharmonics currents and voltages. Furthermore the thesis deals with ratios in the system when a short circuit on the power lines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Pero DP.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
053543_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,47 kBAdobe PDFView/Open
053543_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,88 kBAdobe PDFView/Open
053543_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce287,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.