Název: Napěťové a proudové poměry na venkovním vedení pro různé harmonické
Další názvy: Voltage and current condition on the HV transmission lines owing to overharmonics
Autoři: Pero, Martin
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Noháč, Karel
Oponent: Schejbal, Konstantin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10108
Klíčová slova: venkovní vedení;proudové poměry;vyšší harmonické;nabíjecí proud;zkrat;DYNAST;napěťové poměry
Klíčová slova v dalším jazyce: overhead lines;currents ratios;over harmonics;charging current;short-circuit;DYNAST;voltage ratios
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá proudovými a napěťovými poměry na venkovním vedení 22 kV, které je postiženo účinky vyšších harmonických proudů a napětí. Práce se též zabývá poměry v soustavě při vzniku zkratu u jednoho z odběrů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the current and voltage ratios on outside power line 22 kV, which is affected by the effects of overharmonics currents and voltages. Furthermore the thesis deals with ratios in the system when a short circuit on the power lines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Pero DP.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053543_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053543_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053543_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce287,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10108

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.