Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTesařová, Miloslavacs
dc.contributor.authorBabka, Karelcs
dc.contributor.refereeKolář, Liborcs
dc.date.accepted2013-06-03cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:53Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:53Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-09cs
dc.identifier53544cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10109-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na nasazení prvků distribuční automatizace ve venkovních sítích VN. V úvodu je popsána funkce základních automatizačních prvků a koncepce používané při jejich použití. Následuje metodika nasazování prvků s využitím ukazatelů spolehlivosti dodávky a logické strukturální matice. Na závěr je zpracována případová studie nasazení automatizace na konkrétní části sítě. Navržené varianty jsou porovnány na základě spolehlivosti dodávky a ekonomického hodnocení.cs
dc.format66 s. (65 948 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdistribuční automatizacecs
dc.subjectreclosercs
dc.subjectúsečníkcs
dc.subjectindikátor poruchcs
dc.subjectvenkovní vedenícs
dc.subjectspolehlivost dodávkycs
dc.titleNasazení prvků distribuční automatizace ve venkovních sítích VNcs
dc.title.alternativeApplication of distribution automation elements in MV overhead networksen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe master thesis presents deployment of distribution automation for overhead lines in distribution networks. The function of basic automation elements and commonly used conceptions are described at the beginning. The methodology of deployment of distribution automation is based on the supply reliability and the logical structural matrix. Finally, the case study of application of automation in a particular network is performed. Designed variants are compared according to the reliability of supply and the economic evaluation.en
dc.subject.translateddistribution automationen
dc.subject.translatedrecloseren
dc.subject.translatedsectionalizeren
dc.subject.translatedfault indicatoren
dc.subject.translatedoverhead linesen
dc.subject.translatedsupply reliabilityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_karel_babka.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
053544_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce441,59 kBAdobe PDFView/Open
053544_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,14 kBAdobe PDFView/Open
053544_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce327,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.