Title: Návrh OFF - GRID systému pro malé odběratelské místo
Other Titles: Concept of OFF - GRID system for small suply point
Authors: Štajner, Jakub
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Černý, Radim
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10114
Keywords: off-grid systém;obnovitelné zdroje energie;distribuční síť;fotovoltaický systém;mikrokogenerační jednotka
Keywords in different language: off-grid system;renewable sources of energy;delivery network;photovoltaic system;microcogeneration unit
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem Off-grid systému pro malé odběratelské místo, respektive pro rodinný dům. Off-grid systém lze volně přeložit jako soběstačný systém, který není závislý na dodávce elektřiny z distribuční sítě. Práce je rozdělena na několik hlavních bodů. V první části se zaměřuji na popis obnovitelných zdrojů energie v České republice v obecném pojetí, rozborem solární energie dále fotovoltaickým systémem a jeho zhodnocením v provozu. Druhá část je již samotný návrh Off-grid systému, kde jsou podrobně rozebrány jednotlivé části potřebné pro chod systému. V tabulkových formách jsou porovnány investiční náklady pro navržené varianty.
Abstract in different language: This thesis deals with design of Off-grid system for small supply point like a family house. Off-grid system is self-sustaining system which is not dependant on electricity from delivery network. The thesis is divided into two parts. First one deals with description of renewable sources of energy, photovoltaic system and its evaluation. Second part deals with Off-grid system itself and detail analysis of individual parts necessary for working system. It also contains comparison of the investment costs between suggested variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP tisk.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
053549_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,29 kBAdobe PDFView/Open
053549_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,6 kBAdobe PDFView/Open
053549_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.