Název: Návrh řešení provozu uzlu kabelových sítí VN
Další názvy: The proposal of a solution of HV cable network neutral point operation
Autoři: Srbený, Jan
Vedoucí práce/školitel: Noháčová, Lucie
Oponent: Mertlová, Jiřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10118
Klíčová slova: zemní spojení;přímo uzemněná síť;izolovaná síť;odporově uzemněná síť;kompenzovaná síť;zemní ochrana;zhášecí tlumivka;uzlový odporník;sekundární odporník;výpočet napěťových a proudových poměrů
Klíčová slova v dalším jazyce: earth fault;directly earthed network;insulated network;resistance-earthed network;compensated network;ground fault protection;arc suppression coil;earthing resistor;secondary resistor;calculation of voltage and current conditions
Abstrakt: Diplomová práce ?Návrh řešení provozu uzlu kabelových sítí VN? je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na poruchové stavy a na zemní ochrany. V druhé části jsou podrobně rozebrány jednotlivé sítě z hlediska provozu uzlu (přímo uzemněná síť, izolovaná síť, odporově uzemněná síť, kompenzovaná síť). Ve třetí části je proveden výpočet napěťových a proudových poměrů v kabelové síti VN. Pro výpočet byl použit výpočtový program.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis "The proposal of a solution of HV cable network neutral point operation" is divided into three parts. The first part is focused on fault conditions and earth fault protection. In the second part are discussed methods of the network neutral point operation in detail (directly earthed network, insulated network, resistance-earthed network, compensated network). In the third part is made a calculation of voltage and current conditions in the HV cable network. The calculating program was used for a calculation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Srbeny.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053553_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce413,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053553_oponent.pdfPosudek oponenta práce410,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053553_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce293,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10118

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.