Název: Návrh větrné elektrárny
Další názvy: Design of Wind Power Plant
Autoři: Dudík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10119
Klíčová slova: gondola;generátor;životní prostředí;ekonomická návratnost;Weilbullovo rozdělení;výkonová křivka;roční energetický výnos
Klíčová slova v dalším jazyce: nacelle;generator;environment;economic return;Weibull distribution;power curve;annual energy yield
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem větrné elektrárny. Práce obsahuje popis technického vybavení větrné elektrárny. Jedna část se věnuje možnosti připojení k elektrické síti. Hlavním úkolem této práce je návrh konkrétního typu elektrárny pro průměrnou rychlost větru ve zvolené lokalitě. Pro navrženou elektrárnu je vypočtena roční energetická produkce a ekonomické návratnost. V poslední kapitole jsou uvedeny pozitivní a negativní vlivy na životní prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis describes the design of wind power plant. Thesis contains description of the technical equipment of wind power plant. One part describes the possibility of connection to the electricity network. The main task of this thesis is to design a particular type of power plant for the average wind speed in the selected location. For designed power plant is calculated annual energy production and economic returns. The last chapter contains positive and negative effects on the environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Dudik(E11N0111P).pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053554_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053554_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053554_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce337,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.