Title: Návrh větrné elektrárny
Other Titles: Design of Wind Power Plant
Authors: Dudík, Tomáš
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10119
Keywords: gondola;generátor;životní prostředí;ekonomická návratnost;Weilbullovo rozdělení;výkonová křivka;roční energetický výnos
Keywords in different language: nacelle;generator;environment;economic return;Weibull distribution;power curve;annual energy yield
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem větrné elektrárny. Práce obsahuje popis technického vybavení větrné elektrárny. Jedna část se věnuje možnosti připojení k elektrické síti. Hlavním úkolem této práce je návrh konkrétního typu elektrárny pro průměrnou rychlost větru ve zvolené lokalitě. Pro navrženou elektrárnu je vypočtena roční energetická produkce a ekonomické návratnost. V poslední kapitole jsou uvedeny pozitivní a negativní vlivy na životní prostředí.
Abstract in different language: This master thesis describes the design of wind power plant. Thesis contains description of the technical equipment of wind power plant. One part describes the possibility of connection to the electricity network. The main task of this thesis is to design a particular type of power plant for the average wind speed in the selected location. For designed power plant is calculated annual energy production and economic returns. The last chapter contains positive and negative effects on the environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dudik(E11N0111P).pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
053554_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,52 kBAdobe PDFView/Open
053554_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,93 kBAdobe PDFView/Open
053554_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce337,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.