Název: Optimalizace vlastní spotřeby tepelné elektrárny
Další názvy: Optimalization Self Consumption of Coal Power Plant
Autoři: Ouhrabka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Tesařová, Miloslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10120
Klíčová slova: elektrárna ELÚ III;výroba elektrické energie;vlastní spotřeba;rozvodny;provoz parního kotle;kouřový ventilátor;optimalizace kouřových ventilátorů;frekvenční měnič;asynchronní motor
Klíčová slova v dalším jazyce: thermal power plant ELÚ III;generation of electricity;own consumption;substations;operation of the steam boiler;smoke ventilator;optimization smoke ventilators;frequency inverter;asynchronous motor
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci provozu tepelné elektrárny ELÚ III Plzeňské energetiky a.s. Práce zahrnuje popis součastného stavu tepelné elektrárny ELÚ III, návrhem možnosti úspor ve vlastní spotřebě elektrárny ELÚ III. Práce také obsahuje vyhodnocení navrhovaných variant možností úspor ve vlastní spotřebě a ekonomické vyhodnocení investic u navrhovaných řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on optimizing the operation of thermal power plant ELÚ III. The work includes a description of current state of thermal power plant, the design possibilities for savings in its own power consumption. The work also includes the evaluation of the options savings opportunities in thein own consumption of solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc.Jan_Ouhrabka_Elektrarna ELU III.pdfPlný text práce5,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053555_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053555_oponent.pdfPosudek oponenta práce542,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053555_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce278,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.