Title: Přínosy sálavého vytápění rodinného domu
Other Titles: The benefits of radiation house heating
Authors: Huml, Michal
Advisor: Rot, David
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10122
Keywords: teplo;tepelná pohoda;sálavé vytápění;radiace
Keywords in different language: heat;thermal comfort;radiant heating;radiation
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá teorií a návrhem sálavého systému vytápění rodinného domu. Práce popisuje návrh sálavého systému vytápění a porovnání s dalšími možnými systémy vytápění z hlediska investičních a provozních nákladů.
Abstract in different language: This master thesis deals with the theory and design of radiant heating system of a family house. The work describes the radiant heating system and the comparison with other kinds of heating systems from the point of view of investment and operating costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_MHuml_2013.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
053557_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,61 kBAdobe PDFView/Open
053557_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,63 kBAdobe PDFView/Open
053557_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce340,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.