Název: Přínosy sálavého vytápění rodinného domu
Další názvy: The benefits of radiation house heating
Autoři: Huml, Michal
Vedoucí práce/školitel: Rot, David
Oponent: Kožený, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10122
Klíčová slova: teplo;tepelná pohoda;sálavé vytápění;radiace
Klíčová slova v dalším jazyce: heat;thermal comfort;radiant heating;radiation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá teorií a návrhem sálavého systému vytápění rodinného domu. Práce popisuje návrh sálavého systému vytápění a porovnání s dalšími možnými systémy vytápění z hlediska investičních a provozních nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the theory and design of radiant heating system of a family house. The work describes the radiant heating system and the comparison with other kinds of heating systems from the point of view of investment and operating costs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_MHuml_2013.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053557_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053557_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053557_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce340,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.