Title: Rekonstrukce systému ochran a kompenzace účiníku MVE
Other Titles: Reconstruction of system protection and power factor correction of small hydro power plants.
Authors: Muška, Michal
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Pašek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10123
Keywords: malá vodní elektrárna;ochrana generátoru;ochrana transformátoru;kompenzace účiníku;kvalita elektrické energie
Keywords in different language: small hydro power plant;generator protection;transformer protection;power factor correction;quality of power energy
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na systém chránění generátorů, a to synchronních i asynchronních, různých výkonů, především se zaměřením na malé vodní elektrárny. Dále se práce zabývá způsoby chránění transformátorů a uvedením starších i současně nasazovaných ochran. V neposlední řadě pak nastiňuje problematiku kompenzace účiníku, analýzu kvality účiníku na konkrétní malé vodní elektrárně a návrh kompenzace potřebné k dodržení podmínek PDS. Tato diplomová práce také obsahuje výsledky měření kvality elektrické energie provedeného autorem na konkrétní elektrárně MVE Olešná I.
Abstract in different language: This master thesis is focused on the generators protection system with included synchronous and asynchronous generators of different power. Main emphasis was placed on small hydropower. Furthermore, the thesis deal with the ways of transformer's protection. Both the compensation of power factor and quality of power energy analysis at small hydropower are mentioned here, incl. the proposal of compensation necessary to comply with the DSO conditions. The results of electric power quality measurement performed by the author at small hydropower Olešná I close this paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Muska_Michal_Rekonstrukce_systemu_ochran_a_kompenzace_uciniku_MVE_2013.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
053558_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,88 kBAdobe PDFView/Open
053558_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,97 kBAdobe PDFView/Open
053558_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce253,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.