Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKroupa, Oldřichcs
dc.contributor.advisorKožený, Jiřícs
dc.contributor.authorKošťál, Jancs
dc.contributor.refereeRada, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-03cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:35Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:35Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-09cs
dc.identifier53562cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10127
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku stínění vysokofrekvenčního pole u indukčních ohřevů. Úvodní kapitola je věnována příslušné teorii, kdy je uvedeno odvození základních rovnic jak pro rovinné, tak zejména pro válcové harmonické elektromagnetické pole. Dále je popsána problematika základního stínění u indukčních kelímkových pecí. V druhé kapitole jsou popsány nejčastější aplikace indukčního ohřevu. Třetí kapitola je věnována popisu druhů indukčních průmyslových pecí. Čtvrtá a pátá kapitole popisuje měření a simulace laboratorního modelu indukční kelímkové pece pro tři kmitočty a dva proudy. V závěrečné kapitole je provedeno zhodnocení výsledků měření, simulací a jsou zde uvedeny důsledky stínění pro provoz.cs
dc.format103 s. + 18 s. (133 014 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectindukční ohřevcs
dc.subjectMaxwellovy rovnicecs
dc.subjectválcové harmonické elektromagnetické vlněnícs
dc.subjectstíněnícs
dc.subjectstínící plášťcs
dc.subjectsvazky transformátorových plechůcs
dc.subjectindukční prohřívánícs
dc.subjectpovrchové kalenícs
dc.subjectindukční tavenícs
dc.subjectindukční kelímková peccs
dc.subjectindukční kanálková peccs
dc.subjectnapájenícs
dc.subjectRillFEMcs
dc.subjectMKPcs
dc.titleStínění vysokofrekvenčního pole u indukčních ohřevůcs
dc.title.alternativeShielding of high-frequency fields in induction heating processesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe Diploma thesis presents the shielding of high-frequency fields in induction heating process. The introductory chapter is devoted to the theory, where fundamental equations for planar and particularly for cylindric harmonic electromagnetic fields are derived and the basic problem of shielding the induction crucible furnaces is described. In the second chapter are described the most frequently applications of induction heating. Third chapter is devoted to the description of the types of the induction furnaces in the industry. The fourth and fifth chapter describes the measurement and simulation of laboratory model of the induction crusible furnace for three frequencies and two currents. In final chapter are presented the results of the measurement, simulation and also are described the effects of the shielding for operation.en
dc.subject.translatedinduction heatingen
dc.subject.translatedMaxwell´s equationsen
dc.subject.translatedcylindrical harmonic electromagnetic wavesen
dc.subject.translatedshieldingen
dc.subject.translatedshielded shellen
dc.subject.translatedstack of transformer sheetsen
dc.subject.translatedinduction heatingen
dc.subject.translatedsurface hardeningen
dc.subject.translatedinduction meltingen
dc.subject.translatedinduction crusible furnaceen
dc.subject.translatedinduction channel furnaceen
dc.subject.translatedpoweren
dc.subject.translatedRillFEMen
dc.subject.translatedFEMen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Kostal_E11N0119P.pdfPlný text práce16,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053562_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053562_oponent.pdfPosudek oponenta práce282,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053562_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce263,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.