Title: Vliv využívání regulační energie z tepelných elektráren na ekonomiku jejich provozu
Other Titles: Influence of Utilization of Regulating Energy from Thermal Power Plants on their Operation Economy
Authors: Chotětická, Jana
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10128
Keywords: tepelná elektrárna;silová energie;regulační energie;elektrizační soustava;systémové služby;podpůrné služby;přenosová soustava;regulační odchylka
Keywords in different language: thermal power plant;power energy;balancing energy;electricity system;system services;ancillary services;transmission system;control deviation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vliv využívání regulační energie z tepelných elektráren. V úvodní kapitole se práce věnuje principu činnosti tepelné elektrárny. Dále se práce věnuje systémovým, podpůrným službám a regulační odchylce tepelných elektráren pro dodávku regulační energie. Na závěr pojednává ekonomickou analýzu využití tepelných elektráren zapojených do podpůrných služeb elektrizační soustavy.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the influence of the use of regulating energy from thermal power plants. The first chapter is devoted to the principle of thermal power plants operation. In the next chapters, the work deals with the system services, ancillary services and control deviation of thermal power plants for balancing energy supply. The conclusion discusses the economic analysis of the use of thermal power plants connected to the electricity system ancillary services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Choteticka.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
053564_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,74 kBAdobe PDFView/Open
053564_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,75 kBAdobe PDFView/Open
053564_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce274,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.