Název: Vliv využívání regulační energie z tepelných elektráren na ekonomiku jejich provozu
Další názvy: Influence of Utilization of Regulating Energy from Thermal Power Plants on their Operation Economy
Autoři: Chotětická, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10128
Klíčová slova: tepelná elektrárna;silová energie;regulační energie;elektrizační soustava;systémové služby;podpůrné služby;přenosová soustava;regulační odchylka
Klíčová slova v dalším jazyce: thermal power plant;power energy;balancing energy;electricity system;system services;ancillary services;transmission system;control deviation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vliv využívání regulační energie z tepelných elektráren. V úvodní kapitole se práce věnuje principu činnosti tepelné elektrárny. Dále se práce věnuje systémovým, podpůrným službám a regulační odchylce tepelných elektráren pro dodávku regulační energie. Na závěr pojednává ekonomickou analýzu využití tepelných elektráren zapojených do podpůrných služeb elektrizační soustavy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the influence of the use of regulating energy from thermal power plants. The first chapter is devoted to the principle of thermal power plants operation. In the next chapters, the work deals with the system services, ancillary services and control deviation of thermal power plants for balancing energy supply. The conclusion discusses the economic analysis of the use of thermal power plants connected to the electricity system ancillary services.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Choteticka.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053564_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053564_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053564_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce274,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10128

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.