Title: Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie
Other Titles: Accumulation of electricity from renewable energy sources
Authors: Jílek, Petr
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10130
Keywords: obnovitelné zdroje;akumulace elektrické energie;vanadium - redox baterie;superkapacitory;hydrogenerátor;vodík
Keywords in different language: Renewable energy sources;energy storage;vanadium - redox batteries;ultracapacitors;hydrogenerator;hydrogen
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá akumulací elektrické energie. Především je zaměřena na akumulaci elektrické energie pomocí vanadium - redox baterií, superkapacitorů a hydrogen generátorů. Dále se zabývá spotřebou elektrické energie u fiktivního rodinného domu, na kterém jsou jednotlivé akumulační technologie aplikovány a porovnány.
Abstract in different language: Submitted diploma thesis deals with the wind energy accumulation. It is in particular aimed at the wind energy accumulation using the vanadium - redox batteries, supercapacitors and hydrogen generators. It also deals with the power consumption in one fictional family house, where the individiual accumulation technologies are applied and compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jilek_Petr_E11N0094P.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
053754_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,28 kBAdobe PDFView/Open
053754_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,64 kBAdobe PDFView/Open
053754_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.