Název: Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie
Další názvy: Accumulation of electricity from renewable energy sources
Autoři: Jílek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10130
Klíčová slova: obnovitelné zdroje;akumulace elektrické energie;vanadium - redox baterie;superkapacitory;hydrogenerátor;vodík
Klíčová slova v dalším jazyce: Renewable energy sources;energy storage;vanadium - redox batteries;ultracapacitors;hydrogenerator;hydrogen
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá akumulací elektrické energie. Především je zaměřena na akumulaci elektrické energie pomocí vanadium - redox baterií, superkapacitorů a hydrogen generátorů. Dále se zabývá spotřebou elektrické energie u fiktivního rodinného domu, na kterém jsou jednotlivé akumulační technologie aplikovány a porovnány.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted diploma thesis deals with the wind energy accumulation. It is in particular aimed at the wind energy accumulation using the vanadium - redox batteries, supercapacitors and hydrogen generators. It also deals with the power consumption in one fictional family house, where the individiual accumulation technologies are applied and compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jilek_Petr_E11N0094P.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053754_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053754_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053754_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.