Název: Hodnocení odsiřování spalin v Plzeňské teplárenské, a.s.
Další názvy: Evaluation of gas desulphurisation in Plzeňská teplárenská, a.s.
Autoři: Hyndrák, Jan
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10133
Klíčová slova: oxid siřičitý;odsiřování;polosuchá metoda;Plzeňská teplárenská;absorbér;elektrostatický odlučovač
Klíčová slova v dalším jazyce: sulphur dioxide;desulfurization;semi-dry method;Plzeňská teplárenská;absorber;electrostatic precipitator
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce popisuje vliv oxidu siřičitého na člověka, životní prostředí a technická díla. Konstatuje současné možnosti snižování obsahu této látky ve spalinách energetického průmyslu. Analyzuje systém odsiřování spalin ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a na dosahovaných výsledcích předkládá možná řešení budoucího provozu s ohledem na aplikaci směrnice 2010/75/EU.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis describes the effect of sulphur dioxide on humans, the environment and technical work. It states the current possibilities of reducing the content of the substances in the exhaust gas the energy industry. It analyzes the flue gas desulfurization system at Plzeňská teplárenská, a.s. and based on the achieved results proposes possible solution for the future, considering the application of Directive 2010/75/EU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hyndrak_Hodnoceni_odsirovani_spalin_v_Plzenske_teplarenske.pdfPlný text práce8,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053757_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053757_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053757_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.