Title: Hodnocení odsiřování spalin v Plzeňské teplárenské, a.s.
Other Titles: Evaluation of gas desulphurisation in Plzeňská teplárenská, a.s.
Authors: Hyndrák, Jan
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10133
Keywords: oxid siřičitý;odsiřování;polosuchá metoda;Plzeňská teplárenská;absorbér;elektrostatický odlučovač
Keywords in different language: sulphur dioxide;desulfurization;semi-dry method;Plzeňská teplárenská;absorber;electrostatic precipitator
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje vliv oxidu siřičitého na člověka, životní prostředí a technická díla. Konstatuje současné možnosti snižování obsahu této látky ve spalinách energetického průmyslu. Analyzuje systém odsiřování spalin ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a na dosahovaných výsledcích předkládá možná řešení budoucího provozu s ohledem na aplikaci směrnice 2010/75/EU.
Abstract in different language: The master thesis describes the effect of sulphur dioxide on humans, the environment and technical work. It states the current possibilities of reducing the content of the substances in the exhaust gas the energy industry. It analyzes the flue gas desulfurization system at Plzeňská teplárenská, a.s. and based on the achieved results proposes possible solution for the future, considering the application of Directive 2010/75/EU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hyndrak_Hodnoceni_odsirovani_spalin_v_Plzenske_teplarenske.pdfPlný text práce8,35 MBAdobe PDFView/Open
053757_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,02 kBAdobe PDFView/Open
053757_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,02 kBAdobe PDFView/Open
053757_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.