Název: Projekt fotovoltaického systému umístěného na střeše budovy
Další názvy: Project of photovoltaic system located on roof of building
Autoři: Štochl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10142
Klíčová slova: solární zářeni;fotovoltaický článek;fotovoltaická elektrárna;účinnost;energetické hodnocení;ekonomické hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: solar rays;solar cell;solar power;efficiency;energy assessment;economic evaluation
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o vývoji a principu fotovoltaických systémů a principem přeměny sluneční energie na energii elektrickou. Dále popisuje následné umístění fotovoltaické elektrárny na jednu ze střech firmy TYC s.r.o.. Je zde teoretický náhled účinnosti a využitelnosti fotovoltaické elektrárny, tak i samotný její návrh. V závěru je shrnut návrh fotovoltaické elektrárny a její ekonomické, ekologické a energetické hodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the development and the principle of photovoltaic systems and the principle of converting solar energy to electricity, as also the subsequent location of the photovoltaic power plant on one of the roofs Company Ltd. TYC . There is a theoretical insight effectiveness and efficiency of photovoltaic power plants, as well as the design itself. At the end summarizes design of photovoltaic power and its economic, environmental and energy assessment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Martin Stochl.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053766_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053766_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053766_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10142

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.