Title: Projekt fotovoltaického systému umístěného na střeše budovy
Other Titles: Project of photovoltaic system located on roof of building
Authors: Štochl, Martin
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10142
Keywords: solární zářeni;fotovoltaický článek;fotovoltaická elektrárna;účinnost;energetické hodnocení;ekonomické hodnocení
Keywords in different language: solar rays;solar cell;solar power;efficiency;energy assessment;economic evaluation
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o vývoji a principu fotovoltaických systémů a principem přeměny sluneční energie na energii elektrickou. Dále popisuje následné umístění fotovoltaické elektrárny na jednu ze střech firmy TYC s.r.o.. Je zde teoretický náhled účinnosti a využitelnosti fotovoltaické elektrárny, tak i samotný její návrh. V závěru je shrnut návrh fotovoltaické elektrárny a její ekonomické, ekologické a energetické hodnocení.
Abstract in different language: This thesis deals with the development and the principle of photovoltaic systems and the principle of converting solar energy to electricity, as also the subsequent location of the photovoltaic power plant on one of the roofs Company Ltd. TYC . There is a theoretical insight effectiveness and efficiency of photovoltaic power plants, as well as the design itself. At the end summarizes design of photovoltaic power and its economic, environmental and energy assessment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martin Stochl.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
053766_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,79 kBAdobe PDFView/Open
053766_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,29 kBAdobe PDFView/Open
053766_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.