Název: Studie snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní standard
Další názvy: Study of panel building energy intensity decreasing
Autoři: Krejcha, Mojmír
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Plecháč, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10144
Klíčová slova: tepelná ztráta;energetické náročnost;spotřeba energie;nízkoenergetický standart;energeticky pasivní standart
Klíčová slova v dalším jazyce: thermal loss;energy performance;energy consumption;low energy standard;passive energy standard
Abstrakt: Diplomová práce se v první části zabývá vysvětlením energetické náročnosti budovy a protokolem energetické náročnosti. V druhé části jsou uvedeny požadavky na nízkoenergetický a energeticky pasivní standart. V následující kapitole jsou výpočty na konkrétní budově, měření IR kamerou a jsou uvedena opatření jaká by byla nutná pro dosažení nízkoenergetického či pasivně energetického standartu. Následuje ekonomické zhodnocení a návratnost investic při jednotlivých opatřeních.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the explanation of the energy performance of the building and energy performance protocol in the first part. In the second part, there are listed demands on low-energy and passive energy standard. The next part of thesis deals with calculations on specific building, measurement with IR camera and there are also listed measures, which were required for attained low-energy or passive energy standard. In the last part, there are economic evaluation and the return of the investments for individual proposals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Mojmir_Krejcha_2013.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053769_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053769_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053769_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10144

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.