Title: Studie snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní standard
Other Titles: Study of panel building energy intensity decreasing
Authors: Krejcha, Mojmír
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Plecháč, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10144
Keywords: tepelná ztráta;energetické náročnost;spotřeba energie;nízkoenergetický standart;energeticky pasivní standart
Keywords in different language: thermal loss;energy performance;energy consumption;low energy standard;passive energy standard
Abstract: Diplomová práce se v první části zabývá vysvětlením energetické náročnosti budovy a protokolem energetické náročnosti. V druhé části jsou uvedeny požadavky na nízkoenergetický a energeticky pasivní standart. V následující kapitole jsou výpočty na konkrétní budově, měření IR kamerou a jsou uvedena opatření jaká by byla nutná pro dosažení nízkoenergetického či pasivně energetického standartu. Následuje ekonomické zhodnocení a návratnost investic při jednotlivých opatřeních.
Abstract in different language: The thesis deals with the explanation of the energy performance of the building and energy performance protocol in the first part. In the second part, there are listed demands on low-energy and passive energy standard. The next part of thesis deals with calculations on specific building, measurement with IR camera and there are also listed measures, which were required for attained low-energy or passive energy standard. In the last part, there are economic evaluation and the return of the investments for individual proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mojmir_Krejcha_2013.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
053769_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,02 kBAdobe PDFView/Open
053769_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,21 kBAdobe PDFView/Open
053769_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.