Title: Zhodnocení různých variant použití solárních kolektorů na rodinném domě
Other Titles: Study of solar thermal collectors usage on family house
Authors: Šampalík, Martin
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10146
Keywords: Solární kolektor;solární konstanta;sluneční energie
Keywords in different language: Solar collector;solar constant;solar energy
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením různých variant použití solárních systémů na rodinném domě. Jsou zde popisovány jednotlivé prvky solárního systému, možnosti jejich zapojení, výhody a nevýhody. Následně jsou vybrány dva typy provedení a jejich zhodnocení.
Abstract in different language: This thesis deals with the evaluation of different variants of solar systems in the family house. There are described various elements of the solar system in this paper, various connection options and their advantages and disadvantages. Next there is described usage of two design options and their assessment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sampalik_Martin_E11N0103P.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
053772_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,17 kBAdobe PDFView/Open
053772_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,88 kBAdobe PDFView/Open
053772_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.