Název: Zhodnocení různých variant použití solárních kolektorů na rodinném domě
Další názvy: Study of solar thermal collectors usage on family house
Autoři: Šampalík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10146
Klíčová slova: Solární kolektor;solární konstanta;sluneční energie
Klíčová slova v dalším jazyce: Solar collector;solar constant;solar energy
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením různých variant použití solárních systémů na rodinném domě. Jsou zde popisovány jednotlivé prvky solárního systému, možnosti jejich zapojení, výhody a nevýhody. Následně jsou vybrány dva typy provedení a jejich zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the evaluation of different variants of solar systems in the family house. There are described various elements of the solar system in this paper, various connection options and their advantages and disadvantages. Next there is described usage of two design options and their assessment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sampalik_Martin_E11N0103P.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053772_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053772_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053772_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.