Název: Optimalizace výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v dané lokalitě
Další názvy: Optimization of production of electricity from renewable energy sources in the concretly locality
Autoři: Turek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10147
Klíčová slova: vodní elektrárna;MVE;vzdálený dohled;obsluha MVE;vzdálené ovládání MVE;malá vodní elektrárna;provozní režimy MVE;bezpečnostní opatření MVE;licence ERÚ;technické a ekonomické zhodnoceni při využívání obnovitelných zdrojů
Klíčová slova v dalším jazyce: hydroelectric power;MVE;remote monitoring;operation MVE;MVE remote control;small hydroelectric power plant;operating modes;MVE;MVE precautions;license ERO;technical and economic evaluation of the use of renewable resources
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací výroby elektrické energie v předem dané lokalitě. Dále je v ní obsažena úvaha a základní návrh na rozšíření o možnost využití dalších obnovitelných zdrojů v lokalitě. Práce také zahrnuje návrh a provedení ? praktickou montáž elektroniky pro vzdálenou obsluhu, dohled a ovládání. Dále obsahuje jednotlivá schémata a fotografie, které představují výsledek optimalizace provozu MVE v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the optimization of electricity production in the area. In addition, there is included a basic consideration and the proposal to extend the possibility of using other renewable sources in the locality. The work also includes the design and construction - the practical electronics assembly for remote operation, monitoring and control. It also contains various diagrams and photographs that are the result of optimizing the operation of MVE in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E11N0139P.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053920_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053920_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053920_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10147

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.