Title: Optimalizace výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v dané lokalitě
Other Titles: Optimization of production of electricity from renewable energy sources in the concretly locality
Authors: Turek, Václav
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10147
Keywords: vodní elektrárna;MVE;vzdálený dohled;obsluha MVE;vzdálené ovládání MVE;malá vodní elektrárna;provozní režimy MVE;bezpečnostní opatření MVE;licence ERÚ;technické a ekonomické zhodnoceni při využívání obnovitelných zdrojů
Keywords in different language: hydroelectric power;MVE;remote monitoring;operation MVE;MVE remote control;small hydroelectric power plant;operating modes;MVE;MVE precautions;license ERO;technical and economic evaluation of the use of renewable resources
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací výroby elektrické energie v předem dané lokalitě. Dále je v ní obsažena úvaha a základní návrh na rozšíření o možnost využití dalších obnovitelných zdrojů v lokalitě. Práce také zahrnuje návrh a provedení ? praktickou montáž elektroniky pro vzdálenou obsluhu, dohled a ovládání. Dále obsahuje jednotlivá schémata a fotografie, které představují výsledek optimalizace provozu MVE v praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with the optimization of electricity production in the area. In addition, there is included a basic consideration and the proposal to extend the possibility of using other renewable sources in the locality. The work also includes the design and construction - the practical electronics assembly for remote operation, monitoring and control. It also contains various diagrams and photographs that are the result of optimizing the operation of MVE in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11N0139P.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFView/Open
053920_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,38 kBAdobe PDFView/Open
053920_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,77 kBAdobe PDFView/Open
053920_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.