Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMühlbacher, Jan
dc.contributor.authorKarlovec, Josef
dc.contributor.refereeBenešová, Hana
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:58Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:58Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-07
dc.identifier54013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10148
dc.description.abstractTato diplomová práce analyzuje zpětné vlivy vybraných elektrických zařízení (katr a bodové svářecí stroje) na distribuční soustavu ČEZ Distribuce, a.s. Se změřením na analýzu naměřených hodnot zpětných vlivů vybraných el. zařízení. Výpočtem navrhneme el. zařízení, které by v dostatečné účinnosti kompenzovalo zpětné vlivy u jednoho zvoleného zařízení. Měřením ověříme účinnost navrženého kompenzačního zařízení na vybraném el. zařízení. Výsledné parametry porovnáme v analýze zpětných vlivů před instalací tohoto zařízení a po jeho instalaci a provedeme závěr. Součástí této diplomové práce jsou vyhodnocovací grafy a fotodokumentace.cs
dc.format93 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkompenzacecs
dc.subjectimpedancecs
dc.subjectsoustavacs
dc.subjectkatrcs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectvlivycs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectkabelcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectflikrcs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectemisecs
dc.subjectmetodacs
dc.subjectnormacs
dc.subjectpravidlacs
dc.subjectuzeměnícs
dc.subjectjištěnícs
dc.titleKompenzace zpětných vlivů na distribuční soustavu u vybraných el. zařízenícs
dc.title.alternativeThe compesation of regresive influences on distribution system in selected electrical applianceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe dissertation thesis deals some regressive influences of an appliance (a saw and a spot welder) to whole distribution systém ČEZ Distribuce, a.s. The thesis is focusing pricipally on relative voltage change and flicker.The measurement to analyze the measured values of reverse effects of selected el. device. El. calculations suggest device that would sufficiently offset the effectiveness of feedback effects in a selected device. The calculation brings the optimum values of connection to supply system and the following mesuring verifies the values. This dissertation thesis contains also some evaluation graphs and a photodocumentation.en
dc.subject.translatedcompezationen
dc.subject.translatedimpedanceen
dc.subject.translatedsystemen
dc.subject.translatedleaden
dc.subject.translatedsawen
dc.subject.translatedtransformeren
dc.subject.translateddistortingen
dc.subject.translatedefectsen
dc.subject.translatedmeasurementen
dc.subject.translatedcableen
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedflickeren
dc.subject.translatedachievementen
dc.subject.translatedemissionen
dc.subject.translatedmethoden
dc.subject.translatednormen
dc.subject.translatedruleen
dc.subject.translatedearthen
dc.subject.translatedprotectionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karlovec DP.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFView/Open
054013_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,4 kBAdobe PDFView/Open
054013_oponent.pdfPosudek oponenta práce586,61 kBAdobe PDFView/Open
054013_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce284,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.