Title: Milan Svoboda - jazzový klavírista a skladatel
Other Titles: Milan Svoboda - jazz pianist and composer
Authors: Debřička, Martin
Advisor: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10153
Keywords: Milan Svoboda;jazz;klavírista;skladatel;big bandy;jazzové orchestry;jazzová harmonie;dirigent;učitel hudby;jazzový kvartet;Pražský Big Band
Keywords in different language: Milan Svoboda;jazz;pianist;big bands;jazz orchestras;jazz harmony;conductor;music teacher;jazz quartet;Prague Big Band
Abstract: Tato práce si klade za cíl zmapovat většinu hudební tvorby Milana Svobody a tím přiblížit čtenáře k okolnostem jejího vzniku, dále se zabývá jeho dětstvím a jeho pedagogickou příručkou s názvem "Praktická jazzová harmonie". Milan Svoboda je nepochybně jednou z významných českých osobností, která výrazně ovlivnila vývoj českého jazzu. Jeho vysoká výkonnost si najde čas na obdivuhodně široké spektrum hudebních i pedagogických činností. Z hudby pana Svobody je cítit opravdovost a energie, která je často podpořená sdělným obsahem.
Abstract in different language: In this thesis I am trying to map most of Milan Svoboda's musical work, which should give the reader a better image of the circumstances that surrounded its creation. Milan Svoboda has definitely made a big contribution to the Czech jazz scene. He is one of the most important personalities, who have significantly influenced the development of Czech jazz music. His artistic qualities and expertise of his profession are very high. His admirable productivity can find time for a broad spectrum of pedagogical and musical activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milan Svoboda - jazzovy klavirista a skladatel.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Debricka_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce400,2 kBAdobe PDFView/Open
Debricka_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce460,08 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Debricka.pdfPrůběh obhajoby práce130,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.